Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz?

Giriş

Ülkemizde eğitim alanındaki en önemli konulardan birisi farklı nedenlerle dezavantajlı olan çocukların eğitime erişimi sorunudur. Yapılan araştırmalarda belirli gruplarda yer alan çocukların eğitime devam oranlarında gerilerde olduğu gözlenmiştir. Bu da toplumdaki temel sorunlardan birisi olan eşitsizliği tetiklemekte, eğitime erişimde eşit olmayan şartlar oluşturmaktadır.

İncelenen çalışmalar ve raporlarda eğitime erişim ekseninde öne çıkan Türkiye’deki dezavantajlı gruplar; kız çocuklar, engelli çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, çalışan çocuklar, yerinden edilmiş çocuklar, çatışma bölgesinde yaşayan çocuklar, yoksul ailelerin çocukları olarak kategorilendirilmiştir.

Detaylı bilgiye Kaynaklar bölümündeki raporlardan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de öğrencilerin %46,3'ü okul öncesi eğitim almamıştır, bu oran OECD ortalamasında %4,5'tir.