Kadının ekonomik hayata katılımını ve ekonomik hayatın her seviyesinde eşit bir şekilde yer almasını sağlayacak model ve araçları nasıl tasarlayabiliriz?

Başvuru koşulları nelerdir?
Başvur

Giriş

Kadınların ekonomik hayata katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği adına literatürde ve alandaki araştırmalarımızda en çok öne çıkan konu başlıklarından biridir. Küresel endeksler ve ulusal raporlarda karşımıza çıkan bulgular, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının oldukça düşük olduğunu, bunun da arkasında gözle görünür ve görünmez birçok engel olduğunu göstermektedir.

Bu alandaki veriler, kadınların iş hayatına katılımında üç temel evreyi vurgulamaktadır: İşe girebilme, işte kalabilme ve işte yükselebilme. Bu üç evreyi, farklı sektörlerde ve farklı pozisyonlardaki kadınlar farklı biçimlerde deneyimlese de ortaklaşan sorunlar; ücretsiz kadın emeği, okul öncesi eğitim ve bakım hizmetlerinin yetersizliği, toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılıkları, cam tavan ve başarılı kadın rol model eksikliği, cinsiyetçi tutum ve davranışlar ile ön yargılardan kaynaklanan motivasyon ve özgüven eksikliği olarak sıralanmaktadır.