Kadınların bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarını sağlayan araçları, modelleri ve yöntemleri nasıl geliştirebiliriz?

Başvuru koşulları nelerdir?
Başvur

Giriş

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı alan, küresel endeksler ve ulusal raporlara bakıldığında sağlık alanı olarak görünse de, sağlık ve iyi olma hali bu endekslerde ele alınan kapsamın ötesinde incelendiğinde Türkiye’de kadın ve kız çocuklarının birçok sorun ile karşılaştığı ortaya çıkmaktadır.

Bu alandaki küresel istatistiklerin doğumda cinsiyet oranı ve sağlıklı beklenen yaşam süresi gibi göstergeler ile sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Oysa sağlık başlığı altında daha spesifik veriler incelendiğinde, Türkiye’de kadınların yaşam süresi uzun olmasına rağmen, yaşam kalitelerinin erkeklere göre çok daha düşük olduğu görülüyor. Kadınlarda obezite, tansiyon, kolesterol, yeme bozukluğu gibi sağlık sorunları erkeklere oranla daha yaygın. Öte yandan cinsel sağlık hizmetinin sadece üreme sağlığı olarak görülmesi kadınların bilgi eksikliğine neden oluyor ve cinsel sağlık hizmetlerine erişimini güçleştiriyor.

Yapılan araştırmada elde edilen en önemli çıktı, yukarıda bahsi edilen sorunları birçok kadının benzer bir şekilde deneyimlediği, ancak bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlığını olumsuz etkileyen bu sorunları diğer kadınlarla paylaşamadığı yönünde. Bu doğrultuda kadınların deneyimlerini paylaşması, kadının güçlenmesi ile sağlıklı ve iyi halde olmasını sağlayacak en etkili yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların deneyim paylaşarak, birbirinden öğrenerek, birlikte düşünerek, birbirlerine danışarak ve birbirlerini destekleyerek güçlenmelerini sağlayabilecek sürdürülebilir modeller, teknolojinin de araç olarak kullanılmasıyla farklı bölgelerden ve coğrafyalardan birçok kadını bir araya getirmeyi mümkün kılabilir.