Kadın ve kız çocuklarının eğitime erişimlerini artırmayı nasıl sağlayabiliriz?

Başvuru koşulları nelerdir?
Başvur

Giriş

Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi, imece’nin ikinci Destek Programı için gerçekleştirilen Sorunlar Araştırması’nda toplumsal cinsiyet eşitliği adına en çok öne çıkan konu başlıklarından biri olmuştur. Araştırma, Türkiye’nin kız çocuklarının ilköğretime erişimi konusunda gelişim gösterdiğini, ancak ortaöğretime erişimde ve yüksek öğretime devam etmede cinsiyetler arası farklılığın devam ettiğini gösteriyor. Bu farkın kapatılması, kadın ve kız çocuklarının yükseköğretim seviyesinde eğitime erişimi ve istihdama katılımı ve gelecekte edinecekleri meslek ve pozisyon açısından oldukça önemli. Dolayısıyla kadın erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan kalkması için kızların eğitime erişimini öğretimin her seviyesinde kolaylaştıran araçların tasarlanması, imece’nin mesele ayaklarından birini oluşturmaktadır.