Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz?

Giriş

Türkiye’de eğitimin temel sorunlarından biri öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını ve ilgi duydukları alanları gözeten ve potansiyel, beceri ve yetkinliklerini açığa çıkaran bir eğitime erişememeleridir. Literatürde karşımıza çıkan bulgular ve alanda gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ortak bir nokta olarak ortaya çıkan bu konu, öğrencilerin eğitim yolculuklarında karşılarına çıkan engellerden biri olarak görülmektedir. Buradan hareketle, öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre şekillenmemiş bir sistemin öğrenme ve başarılı olma yolunda motivasyonu da düşürdüğü ortaya çıkmıştır. 

Bu alandaki veriler; okullardaki öğrenme alanları ve diğer yapıların ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması; öğretmenlerin mesleki niteliklerinin yetersiz kalabilmesi; erken çocukluk eğitiminin nitelikli ve kapsayıcı olmaması; eğitimin merkeziyetçi ve dayatmacı bir yapıya sahip olması sebebiyle eğitimin esnek ve farklılaşabilen bir nitelikte olmaması gibi başlıklar altında toplanmaktadır.

Detaylı bilgiye Kaynaklar bölümündeki raporlardan ulaşabilirsiniz.

Müfredat ilgi çekici değil ve ihtiyaçlara işaret etmiyor.