Nedir?

Mobil uygulamadaki gelişim destekleyici oyunlar ve uzman görüşleri, cinsiyet tabanlı değil; tamamen çocuğun gelişim aşamasına göre günlük bir plan hâlinde sunuluyor.

 

İçeriklerin tamamı videolar ile en kolay uygulanabilir halde sunulurken; çocuğun bakım ve sorumluluğuna babayı da dahil etmeyi amaçlanıyor. Böylece hem toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen oyunlarla, hem de rol model olarak babanın da bakım ve oyunlara dahil olmasıyla çocuk, kişiliğinin temellerinin tamamlandığı ilk 5 yaşta toplumdaki rolünü toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak temellendirecektir. Bu proje, kısa vadede aile içi sorumluluk ve görev dağılımını dengelemek için ilk adımların atılmasını sağlayarak, uzun vadede toplumdaki cinsiyet tabanlı yaklaşımdan kaynaklanan problemleri yıkmayı hedeflemektedir.

Neden?

Günümüzde her alana yayılmış olan toplumsal cinsiyet kimliği odaklı yaklaşım ve iletişim, çocukların yetenek ve potansiyellerini sınırlıyor ve toplumda  kutuplaşmaya neden oluyor.

 

İlk 5 yaş, çocuğun kişilik ve yetenek temellerinin tamamlandığı en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuğun maruz kaldığı oyuncaklar, hızlı tüketim ürünleri, reklamlar, çizgi filmler, moda ve hatta eğitim materyalleri bile cinsiyetçi bir yaklaşımla çocuğun potansiyelini sadece cinsel kimliğiyle sınırlamaktadır. Bu araçlar; kızlara prenses ve vasıfsızlık rolünü verirken, erkekler içinse daha çok zekâ, kahramanlık ve beceri gerektiren rolleri üstlenmesi gerektiğini pompalamaktadır. Dezavantajlı gruplarda bu ayrımın sonuçları daha keskin hissedilmektedir. Çünkü; aile içi görev ve sorumluluklarda ebeveynlere düşen roller çocuk için önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Projeler sayfasına dön