DERSİMİZ DÜNYA

Nedir?

Türkiye’de bireyselleştirilmiş eğitimin var olması için içerik ve sunumların geliştirilmesi gerekiyor.

Öğrencilerin dünyası ile okul dünyası arasında bağlantı kurulunca öğrencilerin derse ilgilerinin ve çalışma arzularının arttığını savunan Dersimiz Dünya, ilham veren video serileri ve bu seriler üzerinden veri toplayan ve bunu zamanla öğrencinin bilgi, beceri ve ilgisine göre kişiselleştirebilen bir eğitim platformu oluşturmayı hedefliyor. Benzerlerinden farklı olarak bu platform konuyu aktarmanın

yanı sıra ileriye dönük bir mentor, rol-model ağı oluşturuyor; dünyadaki farklılıkların, çeşitliliklerin, ilginç noktaların; kısacası 21. yüzyıl ruhunun okuldaki derslerle birleştirilebileceğini gösteriyor. Bu platformun ilk aşamada Youtube’dan başlayıp, sosyal medya kanallarıyla desteklenen bir mobil uygulama formuna ulaşması hedefleniyor.

Neden?

“Annem youtube’da oyalandığımdan şikayetçi… Ama asıl beni oyalayan okul!”

Dersimiz Dünya ekibinin aşmak ve geliştirmek istediği sosyal mesele, her ne kadar Türkçe basılan kitap sayısında son yıllarda hızlı bir artış olsa da öğrencilerin okutulan derslerle ilgili meraklarını artırıcı ve onları ileride araştırmaya ve geliştirmeye teşvik edecek kişi ve kaynakların

kısıtlı kalmaya devam etmesi. Alternatif eğitim modelleri geliştirerek, nitelikli içeriğe sahip ve okulla bireysel yaşantıların kesiştiği bir platform oluşturarak ve bilgi ve deneyimlerin keyifli yönlerini ön plana çıkarak insanların algılarını olumluya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Ekip, Türkiye’de örgün öğrenimde zorunlu okutulan derslerdeki içeriklerin gerek kitaplardaki gerek dijital platformlardaki sunum ve anlatılış biçimlerinin öğrencilerin ilgisini çekmemesi, günlük dünyadan oldukça uzak “ders” adı altında dayatmacı bir anlayışla veriliyormuş hissi uyandırması meselesini çözümlemek üzere başvuruda bulundu.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin derse olan ilgilerinin dersleri güncel gelişmeler ve rol modellerle eşleştirerek gösterdiğimizde olumlu yönde artış gösterdiğini fark etti. Mevcut
müfredatın sıkıcı ve yaşamdan kopuk olarak algılandığı, bunun da öğrencilerin motivasyonunu düşürüp derse olan ilgilerini olumsuz etkilediği içgörülerini edindi.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Ortaöğretim müfredatındaki derslerin dünyadaki uygulamalarının paylaşılarak öğrencilerin ilgisini artırmayı; rol modeller üzerinden ileriye dönük hayallerini ve hedeflerini büyütmeyi amaçlıyor. Oluşturacakları platformun içeriğinin hazırlanması için dünyadaki Türk öğrencilerle ortak videolar çekmek ve bu öğrencilerle bir ağ oluşturmak istiyor. Ürünün içerik analizi yapılıyor.

Proje Takımı

Ceki Hazan
Eğitimci
Merve Haklı
Prodüktör
Tulya Bekişoğlu
Öğrenci

Projeyi Paylaş