HAYALGÜCÜ MERKEZİ

Nedir?

Kendi soru ve merakları üzerinden ilerleyen çocukların bilgi ve deneyimi, öğretmenini bile aşacak düzeye gelebiliyor.

Hayalgücü Merkezi, Van Dumlupınar Ortaokulu’nda çocukların merakla sordukları sorulara, yaratıcılıklarını ve yetilerini geliştirmek için girdikleri arayışlara görsel sanatlar öğretmeni Emre Keskin’in cevaplar geliştirmesiyle oluşmaya başladı.

Çocukların beraber sorup, öğrendiği etkinlikler ve öğrenme yöntemleri bütünü olan Hayalgücü Merkezi, benzer meraklardaki çocukların akranlarıyla tanışmasına, sormasına, araştırmasına ve üretmesine olanak sağlarken çocukların ilgi ve yeteneklerini tespit eden bir mobil uygulama üzerine çalışıyor.

Neden?

Gelenekselleşmiş eğitim uygulamalarının çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğunun farkındayız.

Hayalgücü Merkezi ekibi, ülkemiz ve dünya çocuklarının daha üretken, katılımcı, mutlu yetişmeleri adına yenilikçi ve ülkemizden doğan eğitim anlayışları ve uygulamaları ile eğitimde değişimi, gelişimi ve kalkınmayı hedefliyor. Her bireyin “yapabilirim!” dediği

becerileri üzerinden kendisini geliştirip, ortak meraklara sahip kişilerle beraber bir üretim kültürü oluşturmasını, becerilerine ve kendi evrenine yeni birçok “yapabilirim” katmasını amaçlıyor. Çocukların merak, ilgi, hayret ve yetenek alanlarında topluluklar oluşturarak yeni bir öğrenim deneyimi tasarlıyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Hayal Gücü Merkezi, bu topraklarda doğan ve dünyadan beslenen bir anlayışla, çocuklar için süreçleri çocuklarla yeniden tasarlamak için yola çıktı. Çocuk eliyle bireyselleşebilen, etkileşimi ön plana çıkaran ve risk taşıyan yada dezavantajlı gruplara da rahatça ulaşabilen bir anlayışı hayata geçirmek üzere başvuru yaptı.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

Ekip, “Sor Keşfet Üret” adında bir mobil uygulama tasarlamaya başladı. Bu süreçte, çocukların kendi meraklarını, keşiflerini, yapabileceklerini paylaşırken akranlarınınkileri de görmelerinin birlikte üretim yapma konusunda onları daha istekli ve kararlı kıldığı içgörüsünü edindi.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Bilim, tasarım ve sosyalleşmeyi temel alarak çocuğun yaratıcılığını destekleyeceğini savundukları eğitim modelini prototipledikleri arayüzler üzerinden çocuklarla birçok defa test etti. Bunlar sonucunda, çocukların sorularına birbirlerinin ürettiği içerikler yoluyla cevap bulduğu; yaptıklarını paylaşarak özgüvenlerini geliştirdikleri; benzer konulara ilgi duyan, birlikte fikirler/projeler geliştirebileceği diğer çocuklarla buluştuğu bir mobil uygulama fikri ortaya çıktı. Ürünün içerik geliştirilmesi ve arayüz tasarımı yapılıyor.

Ön Kuluçka Finali

17.06.2017

Hayalgücü Merkezi ekibi, çocukların soru sorup, keşfedip, ürettikleri eğitim yöntemini imece sürecinde bir mobil uygulama ile buluşturdu. Çocuklara anlamlı sosyallik ağı sağlarken, eğitmenlere güncel içerik ve sınıfları ile ilgili öğrenciden yola çıkan bir arayüz sağlayarak gelir edecek. Ekip, bir pazar yeri, servis ve danışmanlık kaynağı olan ürünleri ile kazanan takımlardan biri oldu. Kuluçka döneminde gelişmeye ve etki alanlarını genişletmeye devam edecek.

Ön Kuluçka Finali

Proje Takımı

Emre Alettin Keskin
Eğitimci
Engin Binbaş
Grafik Tasarımcı
Uğur Ali Yıldırım
Eğitimci
Umur Ozan
UX Tasarımcısı
Umut Aldemir
Eğitimci
Yiğit Tekşen
İş Geliştirme Uzmanı

Projeyi Paylaş