HEMDEM

Nedir?

Uyaran eksikliği, çocuğun öğrenme bozukluğunun temelini oluşturmaktadır.

Hemdem, devlet koruması altındaki çocukların sosyal birer birey olarak toplumda var olabilmelerinin, etraflarındaki manevi şartlara bağlı olduğunu gözlemledi. Toplum tarafından ötekileştirilmemeleri için koruyucu aileleri biraraya getirerek bir topluluk oluşturmak üzerine çalışıyor.

Kapalı iletişim ağı, düzenli raporlama sistemleri, atölye çalışmaları ile ailelerin bilinçlenmesini ve çocukların iletişim problemleri, öğrenme bozuklukları, güven ve özgüven eksikliği gibi problemlerinin üstesinden sağlıklı bir biçimde gelebilmelerini amaçlıyor.

Neden?

Aileler kendileri gibi koruyucu aile olanlarla paylaşım içerisinde olmak istiyorlar.

Saha gözlemlerine ve test süreçlerine dayanarak, korunma ihtiyacı olan çocuklarda normalleşmenin sağlanamamasının en önemli nedenlerinden birinin toplumun 13 yaşına kadar koruma altındaki bireylere acıma ve merhametle, 13 yaşından sonra da potansiyel suçlu gözüyle bakması olduğunu ifade ediyor.

Bununla beraber, koruyucu ailelerin de çocukların da derin bir paylaşım ihtiyacı olduğunu ve manevi şartların oluşması için sürdürülebilir ve etkili faaliyetlerin yok denecek kadar az olduğunu tespit eden Hemdem, bu konuda bir etki yaratmak üzere iletişim altyapısı ve birliktelik sağlayacak bir platform üzerine çalışıyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Hemdem ekibi, mesele sürecinde korumaya ihtiyacı olan çocuklara odaklanıp onları hayata dahil ederek ötekileştirilmelerini engelleme amacıyla başvuruda bulundu. "Zaten benim sonum belli" diyerek hayata dair çabalamayan çocuklara özgüven aşılamayı hedefledi.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

Koruyucu aileler, akademisyenler ve derneklerle görüşüp mevcut sistemin yıllardır aynı problemle uğraşmasının sebebinin, toplumun “çocukların doğal ortamı yurt ve yuvalardır,” algısına bağlı olduğu içgörüsüne ulaştı. Çocukların arasında oluşan kontrolsüz bağlanma ve yardımlaşma ihtiyacının motivasyon yaratıcı bir etken haline getirilebileceğini fark etti.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Hemdem, hem koruyucu aileleri hem de bu ailelerle yetişen çocukları biraraya getirerek bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Çeşitli atölye çalışmaları yoluyla hem çocuğun gelişiminin takip edilmesine hem de paylaşım ihtiyacının giderilmesine destek olmak istiyor.

Proje Takımı

Esra Alpay
Öğrenci
Fatma Dindarol
Öğrenci

Projeyi Paylaş