LITTLE THINKERS SOCIETY

Nedir?

Çocukların performans odaklı ve uysallaştıran bir eğitim almak yerine, heves, merak ve neşe uyandıran bir öğrenme deneyimine ihtiyacı vardır.

Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan LTS ekibi, herkesin birbirinden öğrendiği, sorgulayıcı bir model sunan P4C (Philosophy for Children) yöntemine göre yapılandırılmış, “Felsefe Kutusu” adını verdikleri hikaye-soru-sorgulama uygulamalarından oluşan bir eğitim materyali geliştirdi. Çocuklara erken yaşta eleştirel, yaratıcı, işbirliğine

dayalı ve özen gösteren düşünme becerilerini kazandırmak için felsefe disiplininden yola çıkarak bir içerik geliştirmek ve bu içeriğe uygun eğitim materyali tasarlayarak, yenilikçi öğretim yöntemlerine meraklı öğretmenlere hizmet sunmak ve topluluk oluşturmayı hedefliyor.

Neden?

Okulların amacı büyük ölçüde bilişsel ve sosyal beceriler kazandırmak olsa da, insan olmanın iki temel sorunu vardır: öz-farkındalık ve kendini geliştirme yeterliği.

Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin çocuklara erken yaşta öğretilmesi gerektiği ve yenilikçi öğretim yöntemleri aracılığıyla çocuklara dokunmak isteyen öğretmenlerin, bu konuda yol, yöntem ve malzeme desteğine ihtiyacı olduğu öğrenimleriyle yola çıkan LTS, felsefi soru barındıran bir hikaye ve hikayeyi

görsel olarak anlatan kartlardan oluşan bir eğitim materyaliyle bu meselelere çözüm önerisi sunuyor. Her gruptan ve her yaştan çocuğun varoluşsal ve etik sorular karşısında düşünmelerini destekleyen uluslararası nitelikte bir eğitim içeriği hazırlamayı hedefliyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Her sosyo-ekonomik gruptan her yaşta çocuğun, varoluşsal ve etik sorular karşısındaki cevap arayışını destekleyen, doğru yöntemle hazırlanmış eğitim içeriğine ihtiyacı olduğunu belirterek başvuru yaptı. Amacın terapide olduğu gibi doğrudan bireysel sorunlara eğilmek değil, soruşturan topluluk olarak hep birlikte düşünmek, konuşmak ve anlayış kazanmak olduğunu savunuyordu.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

Farklı meslek gruplarından insanlar, öğretmenler, okul yöneticileri, akademisyenler, ebeveynler, sivil toplum kuruluşları, kuluçka merkezlerindeki girişimciler/sosyal girişimcilerle görüşüldü. Edindiği içgörülerle P4C yöntemine uygun uluslararası nitelikte içerik üretmeyi hedefledi. Felsefe Kutusu adını verdikleri ürün, belli bir felsefi soruna odaklanmış 4 uygulamadan oluşan, her öğretmenin kolaylıkla sınıfında kullanabileceği bir eğitim materyali haline geldi.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Test ve prototipleme aşamalarının çıktılarına dayanarak tasarladıkları Felsefe Kutusu’nun içerisinde belli bir temaya göre tasarlanmış 4 uygulama ve her uygulama için 8 Hikaye Kartı, 2 Soru Kartı, 8 Olası Cevap Kartı / Yedek Karakter Kartı, 1 Öğretmen Kılavuzu bulunuyor.
Bu ürün, uygulamanın gösterildiği ve anlatıldığı 3-4 dakikalık bir video prodüksiyonuyla bir web alanına yerleştirilecek; ürünün iletişimi ve satışı ilk adımda buradan gerçekleştirilecek. Sonrasında ürünün kitap, dijital ürün vb. versiyonlarının yapılması planlanıyor.

Proje Takımı

Ezgi Emel
P4C Eğitmeni
Hatice Çağlar
Prodüktör / Sosyal Girişimci
Melike Acar
Akademisyen
Onur Gökalp
Akademisyen
Özge Özdemir
Akademisyen

Projeyi Paylaş