MAYTAP

Nedir?

Eğitim doğduğumuz andan itibaren başlar ve hayat boyu devam eder ama en kritik yer ilkokul.

Eğitim ve psikoloji ile ilgilenen ekip, ailesi tarafından başka hayallerle yetiştirilen ancak kendi istekleri farklılaşan ve öğretmenleriyle çok sert ve kısıtlı ilişkilere sahip öğrencilerin yeteneklerinin farkına varabilmeleri üzerine çalışıyorlar.

İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin öğrenen zihin becerisi kazanması için ürün ve hizmet tasarlayan Maytap ekibi, Yeni Nesil Öğrenen Zihin Atölyesi serisi ile hayal çizimi, origami, drama gibi aktiviteler ile çeşitlendirilmiş bir öğrenme deneyimi tasarlıyor.

Neden?

Çocuklara insani değerleri öğretmekle yükümlüyüz.

Öğretmenlerin samimi, destekleyici ve kapsayıcı yaklaşımının öğrencilerin öğrenme isteğini arttırarak öğrenme sürecine hızlandırıcı etkisi olduğunu ve öğrencilerin klasik öğrenme modellerinin dışına çıkıp kendi eğitimcilerine katılımcı rolünde dahil olduklarında

daha verimli öğrendiklerini savunuyorlar. Bu verimliliği arttırmak, kuşaklar arası iletişimi desteklemek, farklılıklardan bir bütün yaratmak ve farkında nesiller oluşturmak için Öğrenen Zihin Atölyeleri gibi sürdürülebilir alternatif eğitim yapıları kurgulamak istiyorlar.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Maytap ekibi başvurusunu, öğrencilerin insani değerler açısından gelişiminin ilköğretim seviyesindeyken verilen doğru ve güncel bilgi-beceri ile sağlanabileceği inancıyla yaptı. Bunun önündeki en büyük problemin ise ilgili paydaşlar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu savundu.

Tanımla & Fikir Üret

26.03.2017

Öğrencinin karar ve hareketlerinin, bireyselleşme süreci tamamlanana kadar rol model aldığı kişiler doğrultusunda şekillendiği içgörüsünün yanında; dil ve kültür farklılıklarının hem akran hem de öğretmen zorbalığının yaşanmasına sebep olduğu tespit edildi.

Tanımla & Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Öğrencilerin kendi gelişimlerini gözleyebilecekleri biçimde tasarlanmış, takım çalışması yetkinliklerini ve iletişim/problem çözme becerilerini geliştirecekleri atölyeler yoluyla öğrenen zihinlere sahip olmaları hedefleniyor. Ekip, “yeni şeyler öğrenebilirim ve zekamı geliştirebilirim” inancını öğrencilere bu atölyelerle aşılamak istiyor.

Proje Takımı

Cansu Gökbalkan
Öğrenci
Ebru Kılıç Bebek
Öğrenme Ofisi Yöneticisi
Gökçe Gökbalkan
Öğrenci
Tugay Çetinkaya
Öğrenci

Projeyi Paylaş