ÖNEMSİYORUZ

Nedir?

Oyuncak her çocuğun hakkı, özel durumu olan çocuklar için daha bile fazlası.

Önemsiyoruz ekibi Aralık 2015’ten bu yana, hapishanede anneleriyle birlikte yaşamak durumunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için proje ve ürünler geliştiriyor. Örgün eğitim kadar okul öncesi dönemde oyuncağa erişimi de temel hak olarak tanımlayan

Önemsiyoruz ekibi, annesi ile hapishanede yaşamak zorunda olan çocukların bu haklarının sınırlı olduğunu fark ederek temel duygu ve kavramların algılanmasını kolaylaştıracak duygu kuklaları ve kutu oyunu geliştirdi.

Neden?

Çocuğun birey olduğunu fark etmeye başlaması ve ifade gelişimi sayesinde özgüvenin artmasını hedefliyoruz.

Fırsat eşitliği yaratmak adına süreçte geliştirilen/geliştirilecek ürünleri, çocukların eğitim dönemine hazırlanması ve akranlarıyla eş pediatrik gelişim gösterebilmesinin yanında anneleri ile aralarında güvenli bir bağ oluşabilmesi konularına katkı sağlayacak bir araç olarak görüyor.

Çocukların kendileri ve çevreleri ile bağ kurmalarını ve birey olduklarını keşfetmelerini sağlamayı hedefliyor. Çocuğunun duygusal gelişimine katkıda bulunmak, dışarıdaki dünyaya dair bilgi edinmesini sağlamak istiyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

imece mesele sürecine “Bir Kucak Oyuncak” projesi kapsamında hapishaneye girebilecek malzeme ve içerikte, çocukların dış dünya ile bağ kurmasına yardımcı olacak bir ürün geliştirmek üzere başvurdu.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

25 - 26 Mart’taki Tanımla & Fikir Üret çalışmasında, annesinden ayrılıp dışarı çıktığında ağaçtan korkan, muzu tanımayan çocukların kendini birey olarak keşfetmeleri ve çevresindekilerle bağ kurmalarını kolaylaştırmanın yönteminin çocukların yaratıcılıkla gerçeklik arasında kesişen oyun dünyasına girmek olduğuna karar verdi.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Önemsiyoruz ekibi, pedagog, psikolog ve eğitmenler birlikte çalışarak şehir hayatındaki toplu ulaşım, meslekler, mekanlar, ilişkiler gibi kavramları duygular üzerinden anlatabilmelerini sağlayan kukla ve kutu oyununu geliştirdi. Faydalanıcı grubu özel durumdaki çocuklar olsa da, Önemsiyoruz ekibi tasarladıkları 4-6 yaş arası her çocuğa hitap eden oyunları için Bir Al Bir Ver gelir modelini geliştirdi. Satın alınan her oyuncağın karşılığında faydalanıcı gruba bir ürün ücretsiz ulaştırılacak.

Proje Takımı

Ebru Kefeli Kalfazade
Mimar
Gizem Severoğlu
Endüstriyel Tasarımcı
Gözde Şekercioğlu
Tasarım Yöneticisi
Hilal Dündar
Pazarlama Yöneticisi
Mustafa Timur
Endüstriyel Tasarımcı

Projeyi Paylaş