SENFONİ

Nedir?

Değişen yaşam koşullarında çocukların sağlıklı gelişmeleri için gerekli deneyim çeşitliliğinin azalması çocukların potansiyeline zarar vermekte.

Senfoni ekibi, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman üzerine kurulu Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi’ne dahil Koşan Kamplumbağa Anaokulu Yönetim Kurulu’nda yer alan veli ve eğitmenlerden oluşuyor. Ekip, anne-baba ve 3-10 yaş arasındaki çocukların

mahallelerindeki sertifikalı atölye ve oyunlarla sosyalleşmelerini sağlayan, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini amaçlarken anne-babaların da kendi aralarında etkileşime geçmelerini/sosyalleşmelerini/paylaşmalarını sağlayacak bir mobil uygulama geliştirmek üzere çalışıyor.

Neden?

Eğitim sisteminin çoğu zaman gözden kaçan paydaşı aileler.

Erken yaşta deneyim eksikliği, sosyal soyutlanma, doğaya yabancılaşma yaşayan çocuklarda gelişme eksik kaldığının ve bunun, çocuğun hem o süreçte hem gelecekte hayatı anlayabilme, sorun çözme, yaratıcı olma kabiliyetine zarar verdiğini savunuyor.

Uzun vadede çocuğun potansiyeline zararlı olduğunu ifade eden Senfoni ekibi, ailelerin çocukları ile daha çok vakit geçirmek istediklerini fakat nasıl yapabileceklerini bilmediklerini savunuyor. Eğitimde ebeveynlerin rolünü artırmayı hedefliyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Senfoni ekibi, şehirli çocukların yapılandırılmış zaman ve mekanlarda kısıtlı kaldığı, ailelerin eğitim sürecine kısıtlı dahil olduğu içgörüleriyle başvuruda bulundu. Değiştirmek istedikleri şey okul öncesi eğitimde duygusal ve fiziksel gelişimi arttırmaya yönelik etkileşim yetersizliği ve içerik tektipleştirilmesiydi.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

Yapılan saha görüşmelerinde alternatif eğitim adına atılan adımlar aile tarafından desteklenmediğinde çocukların elde edebildiği kazanımların sınırlı kaldığını ve şehirli ailelerin çocuklarıyla zaman geçirmek için sınırlı imkanları olduğunu gözlemledi.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Ortaya çıkan ürün, 3-10 yaş arası çocuklar ile ebeveynlerinin yaparken öğrenmelerine ve mahalleriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlayan lokasyon temelli deneyim haritaları sunan bir mobil uygulama. İlk testleri Moda’da yapılan çalışmada atölyeler ve aktivitelerin düzenlendiği mekanlar tespit edilerek haritaları oluşturuldu. Aileler çocuklarıyla birlikte deneyim haritasını takip ederek mahalleye dair bilgi edinirken katıldıkları atölyelerde makarna yapmadan perküsyon çalmaya farklı aktiviteleri gerçekleştirdi.

Ön Kuluçka Finali

17.06.2017

Lokasyon bazlı sosyal ağ uygulaması tasarlayan Senfoni, bu uygulamayla çocuk ebeveyn ilişkisini zenginleştirmeyi, topluluk yaratmayı ve mahallelerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Ekip, mobil uygulamaları ile mahallelerde çocukların ve ebeveynlerin katılabileceği atölyeler düzenleyip mahalledeki etkileşimi artıracak lokasyonları birleştirerek rotalar oluşturuyor. Düzenledikleri atölyelerin kaydından alacakları komisyon, kişi ve mekan sertifikasyonları ve etkinlik vitrinleri üzerinden gelir elde edecek. Çocukları şehirle buluşturma amacıyla yola çıkan Senfoni, oluşturduğu ürün, iş modeli ve eğitim alanında yaratmak istediği sosyal etki ile kazanan takımlarından biri oldu. Kuluçka döneminde gelişmeye ve etki alanlarını genişletmeye devam edecek.

Ön Kuluçka Finali

Proje Takımı

Aycan Yüksel Akçil
Mekan ve Arayüz Tasarımcısı
Erdem Ergin
Finans Sorumlusu
Etrit Skhreli
Siyaset Bilimci
İlke Kalaycı
Arayüz Tasarımcısı
Önder Küçükkural
Akademisyen

Projeyi Paylaş