Yürürlük Tarihi: 04 Ocak 2018

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI  

                                                                                                                             

www.imece.com internet sitesi (“Site”), Merkez Mah. Birahane Sokak 1/E F Blok Bomonti Şişli İstanbul şube adresinde yerleşik ATÖLYE Yaratıcı Proje Geliştirme Eğitim Danışmanlık Tasarım Hizmetleri ve Tic. A.Ş’ye (“ATÖLYE”) aittir ve sitenin erişim imkanı ATÖLYE tarafından sağlanmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları, Site’ye erişim sağlayacak kullanıcıların (“Kullanıcı”) ve Site’de yayınlanan içerik, konu ve projelere (tümü birlikte “Proje”) sosyal medya hesapları üzerinden giriş yaparak yorum yapmak suretiyle fikir ve içerik (“Katkı”) sağlayan katılımcıların (“Katılımcı”) Site’den faydalanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektedir.

Kullanıcı ve Katılımcılar, Site’ye erişim sağlayarak işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiklerini, Kullanım Koşullarının tüm hüküm ve koşulları ile bağlı olacaklarını kabul beyan ve taahhüt eder.

Koşullar kapsamında ATÖLYE, Kullanıcı ve Katılımcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır. İşbu koşullar kapsamında Site’de katkı sağlayan Kullanıcı’lar aynı zamanda Katılımcı sıfatına sahiptir.

1.Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Kullanıcı ve Katılımcı, Site’yi ve içeriklerini; (i) kişisel kullanım ve bilgi edinmek amacıyla görüntüleyebilir ve ayrıca (ii) Katılımcı olarak sosyal medya hesapları üzerinden giriş yaparak Projeler’e Katkı sağlayabilir.

Bunun dışında yapılan tüm erişim ve eylemler (örneğin; erişim ve Katkı sağlama hakkını bedelli veya bedelsiz üçüncü şahıs kişi, kurum, kuruluş şirket vb. yararına sunma, kullandırma vb.) hukuka aykırı kabul edilir.

1.2 Kullanıcı ve Katılımcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Koşulları akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

1.3 Katılımcı, Katkı sağlarken;

1.3.1  sayılanlarla sınırlı olmaksızın; karalama, kötüleme, cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, itibar zedeleyici, hakaret, iftira, tehdit veya taciz içerikli, hukuka veya ahlaka aykırı nitelikte, argo söylemler içeren yorumlarda bulunmayacağını, aksi halde işlem ve eylemlerinin doğurduğu hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3.2 Katkı’yı tamamen kendi isteğine bağlı olarak, herhangi bir karşılık beklemeden paylaştığını, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere T.C yasal mevzuatı kapsamında ATÖLYE’den hak iddiasında veya talebinde bulunmayacağını, Katkı’nın Proje sahipleri veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılabileceğini, Katkı’ya konu fikrin geliştirilebileceğini, eser olarak somutlaştırılabileceğini, bu durumda eser üzerinde fikri ve sınai mülkiyet hak iddiasında ve talebinde bulunmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

1.3.3 Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, aksi halde ATÖLYE’ye yönelik her türlü hak ihlali ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

1.3.4 Katkı yapmasına imkan veren tüm şahsi bilgilerinden, sosyal medya hesabındaki bilgilerinin ve şifresinin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran kendisi sorumludur. Sosyal medya hesabından erişim ve Site’de gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Katılımcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Aksi halde, bu faaliyetlerden doğan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya rücu edilir. Katılımcı, yetkisiz kullanım veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olması halinde bu durumu derhal ATÖLYE’ye bildirmekle mükelleftir.

1.4 Katılımcı, sağladığı yorum ve Katkı’nın önce ATÖLYE tarafından 1.3. madde kapsamında değerlendirildiğini ve onayladıktan sonra Site’de yayınlandığını kabul eder. ATÖLYE, neden göstermeksizin Katkı’ların sitede yayınlanmasına onay vermeyebilir ve/veya onayladığı yorumları Site’den kaldırılabilir, Kullanıcı’nın Site’den faydalanma imkanını kısmen veya tamamen askıya alabilir. ATÖLYE’nin Katkı’nın Site’de yayınlanmasına onay vermiş olması, münhasıran Katılımcı’nın sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez ve ATÖLYE’yi sorumlu kılmaz.

1.5 Katılımcı, Site’de reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 Katılımcı, Proje sahiplerinin ve üçüncü kişilerin Katkı’yı geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını kabul eder.

1.7 Kullanıcı’nın ve Katılımcı’nın Site veya ATÖLYE sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya ATÖLYE ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Site ile ATÖLYE sistemlerinin çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve sistemlerden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme orantısız yük bindirmesi; sisteme başkaları tarafından girilmiş bilgilere, içeriklere, Site’nin kaynak kodlarına veya ATÖLYE’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, ATÖLYE sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde ATÖLYE veya Site ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

1.8 ATÖLYE;

1.8.1 Site’nin ve Site’de yer alan her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb. Site içeriğin sahibidir. ATÖLYE, Site İçeriği’ni istediği şekilde belirleyebilir ve istediği zaman güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’ye erişimi sonlandırabilir.

1.8.2 Herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Site’ye erişime izin verme yetkisinin münhasır sahibidir.

1.8.3 Katkı’yı üçüncü kişilerce herhangi bir şekilde değerlendirilip kullanabilir, bu kapsamda ATÖLYE’nin yahut işbirliği içinde olduğu tarafların herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluğu bulunmaz.

2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Haklar  

2.1 Site’nin tasarımı dahil Site’de yer alan her türlü yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, içerik, görsel, fotoğraf, video, görüntü, tasarım, resim, marka, logo, şekil, grafik, illüstrasyon ve Site veritabanı eser niteliğindedir (“Eser”) ve ATÖLYE’ye ve/veya üçüncü kişilere aittir. Söz konusu Eser’lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları sair mevzuat kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı yalnızca Site’yi kullanım olanağına sahiptir, fikri ve sınai mülkiyet haklarına istinaden hiçbir hak ve yetki sağlamamaktadır. Site içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere ATÖLYE’ye ait sistemler ve Site’ye ilişkin tüm haklar ve bunları kullanma yetkisi ATÖLYE’ye aittir. Kullanıcı, ATÖLYE’nin ve/veya Site’de yer alan Eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent sahibinin yazılı açık onayı olmadan hiçbir Eser’i veya buna ilişkin bir hususu kopyalayamaz, çoğaltamaz, çevirisini yapamaz, indiremez, yükleyemez, referans göstermeden kullanamaz, işleyemez, uyarlayamaz, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer her türlü kullanım ve müdahalede bulunamaz, kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edemez, atıf yapmadan kullanamaz, sergileyemez, değiştiremez, uyarlayamaz ya da tercüme edemez. Kullanıcı, ayrıca Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılara ve/veya kodlara müdahale edemez; bunları kaldıramaz, değiştiremez; tersine mühendislik yapamaz. Kullanıcı’nın herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlalinde bulunması halinde bu ihlalin yalnızca ATÖLYE’nin değil diğer Eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi Eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceğini ve ATÖLYE ve diğer Eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağını kabul eder.

2.2 ATÖLYE, Site’nin tasarımı, içeriği ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve yazılımdan doğan fikri mülkiyet haklarının sahibidir ve bu hakkın ihlali halinde Kullanıcı ve Katılımcı ATÖLYE’nin zararını tazminle mükelleftir.

2.3 Kullanıcı işbu Koşullar ile, Site’de paylaştığı Katkılar’ı kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için ATÖLYE ve üçüncü kişilere dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. ATÖLYEve üçüncü kişiler, söz konusu Katkılar’ı herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

2.4 Katılımcı, Katkı’nın üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda kullanılabileceğini ve paylaşılabileceğini, Kullanıcı’nın fikri mülkiyet veya sair haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı ATÖLYE sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  1. Sorumlulukların Sınırı

3.1 ATÖLYE, Site’yi “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, Site’nin hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı ve Katılımcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı ve Katılımcı, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.2 ATÖLYE, Kullanıcı’nın (i) Site’yi kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya işbu Koşullar’da belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

3.3 Katılımcı, Site’de paylaştığı her türlü Katkı’dan münhasıran sorumlu olup bu Katkılar’a ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

3.4 ATÖLYE’nin paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5 ATÖLYE, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. ATÖLYE, işbu koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

3.6 Kullanıcı, Site üzerinden ATÖLYE’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ATÖLYE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.7 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Kullanıcı’nın cihazının ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ATÖLYE’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin engellenebileceğini kabul eder.

  1. Yükümlülüklerin İhlali

Kullanıcı’nın işbu Koşullara uymaması, Kullanıcı’nın ve Katılımcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Site’ye ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın ATÖLYE, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ve Site’nin kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  1. Muhtelif Hükümler

6.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ATÖLYEişbu Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini geç, eksik veya hiç yerine getiremez ise sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, fırtına, su basması, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, siber saldırılar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.2 İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün mahkeme kararı ile geçersiz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilebilir.

6.3 ATÖLYE, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Koşulları revize edebilir. Kullanıcı veya Katılımcı, Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ettiğinde en son güncellenme tarihini görebilir. Revizyon, Kullanıcı ve Katılımcı’nın siteye erişimi ile birlikte yürürlüğe girer. Güncellenen içerikten Kullanıcı bizzat sorumludur.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

ATÖLYE, Site aracılığı ile kendisiyle iletişime geçen ziyaretçilerinin kişisel ve kişisel olmayan verilerinin korunmasına ve bu bilgilerin gizliliğine özen gösterir.

İşbu Gizlilik Politikası, Site’mizi ziyaret etmeyi veya Site kapsamında sağlanan hizmetlerden yararlanmayı seçen ziyaretçilerimizden hangi verilerin elde edildiği, bu verilerin nasıl toplandığı ve ATÖLYE’nin bu verileri nasıl kullandığı hususlarının açıklanmasına ilişkindir.

Hangi Veriler Elde Edilmektedir?

–       Kişisel Veriler

Kişisel veriler sizin tarafınızdan paylaşılan (i) iletişim bilgileri (adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.) ve (ii) kişisel bilgilerinizden (doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, eğitim bilgileriniz, özgeçmişiniz vb.) oluşmaktadır.

Bu veriler sizin tarafınızdan Site’mize bülten gönderimi için kayıt olduğunuzda kişisel verilere ilişkin formlarımız doldururken veya iş ilanlarımız için iş başvurusu yaptığınız zaman elde edilmektedir.

Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile saplamış olduğunuz kişisel kontak bilgilerinize e-bülten ve bilgilendirme e-postaları gönderebiliriz.

Ziyaretçilerimiz, işbu gizlilik politikası kapsamında paylaşacakları kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler.

–       Kişisel Olmayan Veriler

Kişisel Olmayan Veriler ziyaretçinin kimliğini tanımlayamayan; erişim sağladığınız sayfalardaki verileri, cihazınızın IP adresini, erişim zamanını, tarayıcı türü ve başvurulan URL gibi ziyaret bilgilerini, cihaz tanıtıcılarını, kullandığınız işletim sistemi türünü, konumunuzu, cep telefonu şebeke bilgilerinizi, standart web günlüğü verilerinizi, lokasyon bilgilerinizi ve diğer bilgileri içerir. Web günlüğü verileri, kullandığınız tarayıcının türünü ve sitemizle aranızdaki trafiği içerir. ATÖLYE, söz konusu kişisel olmayan verileri Site’ye erişim sonucunda otomatik araçlarla toplanmaktadır.

Site’mizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla Google Analiytics’den yararlanılmaktadır. Site’mizi her ziyaret ettiğinizde veya bizlerle etkileşim ve iletişim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgilerin otomatik olarak Google Analytics tarafından toplanması sırasında, çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri veri elde etme aracı olarak kullanılmaktadır.

Site’mize erişimi ile otomatik olarak toplanan bu tür kişisel olmayan veriler pazar araştırmaları, planlama, istatistiki analizler, reklam vb. amaçlar için kullanılabilmektedir.

–       Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Şayet paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan da (başka sosyal medya hesapları gibi kişisel bilgi barındıran her türlü websitesi ve online platform) kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari kaynaklardan ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler de dahil olabilmektedir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, yaş ve ayrıca alışveriş alışkanlıkları, beğenileriniz, ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler ile yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriktir.

ATÖLYE’nin kontrolü dahilinde olmayan çeşitli uygulamaların, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (Örneğin; facebook, twitter gibi sosyal medya web siteleri/platformları) topladığı bilgiler, Site üzerinden yapılan bağlantılar ile toplanan bilgiler ve diğer reklam veya tanıtımlar, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamında yer almamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemler ATÖLYE’nin kontrol ve sorumluluğunda değildir.

Elde edilen verileri ne şekilde kullanılır?

ATÖLYE, topladığı kişisel ve kişisel olmayan tüm verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işler.

Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

ATÖLYE, kişisel verileri belirli bir amaç güderek, gerekli olduğu ölçüde, orantılılık ilkesi doğrultusunda işler ve bu amacın gereği dışında kullanamaz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamaz.

ATÖLYE, kişisel verileri KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir. Kişisel olmayan veriler ise internet sitesini ziyaret eden kişilerle arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Site’yi geliştirmek için ve internet sitesinin güvenliğini sağlamak, işlerliğini geliştirmek ve internet sayfasının içeriğini kullanıcıların talepleri doğrultusunda düzenlemek ve iş geliştirme, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek amacıyla kullanabilir, saklayabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir.

Buna ek olarak ATÖLYE için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabilir. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır.

Toplanan veriler, bu amaçlar harici herhangi bir amaçla kullanmayacak, işlenmeyecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

ATÖLYE, KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarmaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetki kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen şekilde fiili bir imkansızlık nedeniyle açık rızanın alınması mümkün değilse (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. ATÖLYE, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye’de ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

Ziyaretçilerin KVKK’dan doğan hakları nelerdir?

KVKK’nın 11.maddesi gereği;

Kişisel iletişim bilgilerini paylaşmayı seçen ziyaretçilerimiz ATÖLYE’ye başvurarak kendi kişisel verilerinin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.