Nedir?

imece ikinci Destek Programı süreci başlıyor.

Tüm sosyal girişimcileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda sosyal fayda yaratmaya çağırıyoruz. Destek Programı’nda, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik çözümler arıyoruz. İkinci sürecimizde Toplum Cinsiyet Eşitliği hedefinde kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinde 4 meseleye odaklanıyoruz. Meselelerin çözümüne

katkı sağlayacak proje ve girişim fikrin varsa, Destek Programı’na katılarak yenilikçi fikirlerini sürdürülebilir çözümlere dönüştürebilirsin. Destek Programı boyunca eğitim, mentorluk, çalışma alanı, ekosisteme erişim ve kurumsal iş birliği gibi pek çok fırsattan yararlanabilir; girişimini hayata geçirmek için 120.000 TL hibe almaya hak kazanabilirsin.

Nasıl?

Seçilen takımları nasıl bir süreç bekliyor?

Destek Programı 3 ay ön kuluçka 4 ay kuluçka olmak üzere 7 ay sürer. İlk 3 aylık süreçte 3 günlük yoğun bir çalışmayla İnsan Odaklı Tasarım metodolojisini deneyimlersin. Ekibinle saha çalışması yürütmenin ardından, 3 gün süren ikinci çalışmayla prototiplerini yaparsın. Ön elemeyi geçersen alacağın pitching eğitiminde sunum teknikleri öğrenir,

önkuluçka finalinde jüri sunumu gerçekleştirirsin. Finalde seçilen 3 takım arasına girersen, 4 aylık kuluçka boyunca da pek çok destekten faydalanarak, ürününü, hizmetini veya sistemini hayata geçirirsin. Olgunlaştırdığın iş modelini yatırımcılara sunduğun final sunumunun ardından, sosyal girişim olarak yola çıkmaya hazırsın.

Kimler katılabilir?

Başvuru koşulları ve yükümlülükleri neler?

Ekip üyelerinin üzerinde çalıştıkları meseleye tutkuyla bağlı olması gerekiyor. Ekip üyelerinden en az birinin mesele üzerinde çalışmış/çalışıyor olması ya da konunun bizzat muhatabı olması, iş geliştirme, tasarım, ticari farkındalık alanlarında yetkin olması ve projede tam zamanlı çalışması gerekiyor. Sosyal girişim fikrinin; temaya uygun olması, net bir problem tanımına ve takım üyelerinin

saha deneyimlerine dayanması, ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüşme potansiyeline sahip olması, sosyal etki potansiyelinin yüksek olması, uygulanabilir, hayata geçirilebilir olması bekleniyor. Seçilen takımların sürecin tüm adımlarına katılması, imece ekibi ve takım koçlarınca belirlenen çalışmaları gerçekleştirmesi ve sürecin dokümantasyonunu yapması gerekiyor.

Meseleleri incele ve dahil ol.

İlk Destek Programı: Nitelikli Eğitim Meseleleri