Sosyal ve çevresel etkiyi odağına alan kapsayıcı ve sürdürülebilir finansal sistemleri nasıl yaratabiliriz?

Akbank LAB
Ana Partner

imeceLAB
Yürütücü

Gezegen, Toplum ve Finans

 

İnsan nüfusunun hızla artması ile yetersiz kalan doğal kaynaklar nedeniyle küresel krizler her geçen gün artıyor. Özellikle iklim krizi ile birlikte sel, kuraklık, yangın gibi felaketler tüm dünyayı etkiliyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden iklime kadar pek çok konuda büyük risk ile karşı karşıyayız. 

Çevresel ve toplumsal sorunlar hem günümüzü hem de gelecek nesilleri tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 193 ülkenin 2015 yılında imzaladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, gezegenimizin sahip olduğu kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı ve kapsayıcı, bütüncül yaklaşımlarla yarınlara sürdürülebilir bir gelecek bırakmayı amaçlıyor. Özellikle iklim krizinin yarattığı riskler ve global endişeler tüm sektörleri ve toplumu yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine yöneltiyor. 

 

Sürdürülebilir Finans

 

Günümüzde döngüsel ekonomi modellerine geçişle birlikte daha adil, çevreci ve şeffaf ekonomik modellere ilgi artıyor. Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve toplumsal etkisinin incelenmesi, geleceği düşünerek sorumluluk alınması gerektiğinin farkındalığı ile sürdürülebilir iş yapış biçimlerine geçiliyor. Şirketlerin gelecek nesilleri düşünen, düşük karbonlu, enerji verimliliği yüksek sürdürülebilir yöntem ve modellerle çalışması gerekiyor.  Finans sektörünün ise, bu dönüşümün ihtiyacı olan finansmanı sağlamada önemli bir rolü ve sorumluluğu var.

Akbank da, bu sorumluluğun bilinciyle daha sürdürülebilir bir ekonomi için şirketlerin dönüşüm yolculuğunda onlara finansman sağlamak için kolları sıvadı.  Akbank:

  • Türkiye’de sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olarak, 2030 yılına kadar Türkiye’ye 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlamayı hedefliyor.
  • Etki yatırımcılığı alanında, sürdürülebilir fonların bakiyesini 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı taahhüt ediyor.
  • Sunduğu dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek 2030 yılına kadar finansal açıdan güçlendirdiği kişi sayısını artırmayı hedefliyor.

 

Gelecek için Sürdürülebilir Finans Mesele Süreci Başlıyor

 

imeceLAB olarak Akbank LAB ana partnerliğinde tüm Türkiye’deki 18 yaş üstünde yer alan bu konuya ilgili bireyleri, 2-5 kişilik takımlar oluşturarak, “Sosyal ve çevresel etkiyi odağına alan kapsayıcı ve sürdürülebilir finansal sistemleri nasıl yaratabiliriz?” sorusuna yenilikçi ve kapsayıcı çözüm fikirleri geliştirmeye davet ediyoruz. 

 2 hafta sürecek olan Gelecek için Sürdürülebilir Finans Mesele Süreci’nde;

  • Sosyal inovasyonun ve sürdürülebilir finansmanın temel prensipleri,
  • İnsan Odaklı Tasarım metodolojisine uygun atölye çalışmaları,
  • Uzman mentor ağı desteği ve sosyal girişimcilik ekosistemine erişim imkanı

ile yaparak öğrenmeye dayalı bir bilgi ve deneyim alanı sunuyoruz. 

2-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu mesele sürecinde sürdürülebilir finansı 4 alt başlık odağında inceliyoruz:

Etki Yatırımcılığı

Yatırımların öncesi, sırası ve sonrasında gözetilecek sosyal ve çevresel etkinin ölçümleneceği sistemler nasıl tasarlanabilir?

Sorumlu Tüketim

Satın alma gücünü elinde bulunduran tüketicinin sürdürülebilirlik alanında bilinçli kararlar vermesini sağlayacak mekanizmaları nasıl inşa ederiz?

Finansal Kapsayıcılık

Kırılgan grupları kapsayan daha erişilebilir finans sistemlerini nasıl oluşturabiliriz?

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişte birey ve şirketler için sürdürülebilir, inovatif ürün ve hizmetleri nasıl tasarlayabiliriz? 

Gelecek için Sürdürülebilir Finans Ödülleri