Vodafone tarafından hayata geçirilen ReWorld açık inovasyon programı çözüm üretmeye başlıyor.

 

“Amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, sürdürülebilir iş stratejisi doğrultusunda daha iyi bir dünya için öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Günümüzün karmaşık sosyal ve çevresel meselelerini çözmek için çok paydaşlı ve sistemik olarak harekete geçmeye ihtiyaç olduğuna inanan Vodafone Türkiye, imeceLAB ve S360 partnerliğinde “ReWorld Açık İnovasyon Programı”nı hayata geçiriyor.

ReWorld’un İlk Mesele Süreci Teması: E-Atık

 

E-atıklar son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıkları ile dünyada en hızlı artış gösteren tehlikeli atık kollarından birisi haline geldi. ReWorld, elektronik atıklar meselesini masaya yatırarak gençlerin çözüm fikirlerini somutlaştırabileceği bir program süreci sunuyor. Programda bu sorunu önemseyen ve sadece kendi iş modelleri kapsamında değil, sosyal, ekonomik ve çevresel bir fayda yaratabilmek adına yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması amaçlanıyor.

ReWorld: E-Atık Başvuru Süreci Başladı

 

Programa tüm Türkiye’den 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyoneller katılabilecek. Katılımcılardan “E-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri bekleniyor.

Vodafone ReWorld’de e-atık teması ile gençler,

  • E-atık için toplumsal dönüşüm
  • E-atıkların geri kazanımı
  • E-atık yaşam döngüsü


konularında çözüm fikirleri geliştirirken bu konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi olacaklar.

Programa 2-5 kişilik takımlar halinde başvuran gençler arasından seçilecek 15 takım, 2 ay boyunca sistemsel düşünce, döngüsellik ve insan odaklı tasarım metodolojisini takip eden bir müfredata göre eğitimler alacak. Tüm program dijital platformlardan online olarak yürütülecek. Takımlar,  e-atık konusu ile ilgili Türkiye’den ve globalden alanında uzman isimlerle seminer ve söyleşilerde bir araya gelecek ve süreçte sağlanan mentorluk programı ile farklı disiplinlerden 80’i aşkın mentorla görüşerek projelerini ilerletme imkânı bulacaklar. 

Seçici Kurul tarafından seçilecek 4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek ve projelerini geliştirmeleri için iş geliştirme başta olmak üzere kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli eğitim ve ödüllerin de sahibi olacak. 

Mesele sürecine katılmak için son başvuru tarihi: 18 Ekim 2020

Sorularınız için imecelab@imece.com‘a mail atabilirsiniz.

Vodafone
Ana Partner

imeceLAB
Yürütücü

S360
Yürütücü

Açık
E-Atık

E-Atık için Toplumsal Dönüşüm

E-atıkların çevresel ve sosyal etkisini azaltmak adına yeniden değerlendirilmesi için gereken zihin modeli değişikliğini nasıl sağlarız?

Açık
E-Atık

E-Atıkların Geri Kazanımı

Akıllı cihaz ekosistemini daha kaynak-etkin ve döngüsel hale nasıl getiririz?

Açık
E-Atık

E-Atık Yaşam Döngüsü

E-atık toplama sistemine bireylerin etkin katılımı için gereken koşulların oluşmasını nasıl sağlarız?