Sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı:

Modelimiz

imeceLAB’de çözümleri gençler için değil, gençlerle birlikte üretiyoruz. Bunun için sosyal, kültürel ve çevresel meseleleri Küresel Amaçlar odağında ele alırken ana partnerimiz ile birlikte çok paydaşlı bir süreç tasarlıyoruz. Sosyal inovasyon, sosyal etki ve insan odaklı tasarım metodolojisini temel alan programlarımız ile liseli ve üniversiteli gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

Yöntemimiz

Kapsayıcı ve yenilikçi yöntemlerle katılımcı süreçler tasarlıyoruz. Mesele süreçlerimizde ana partnerimizle birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasından bir tema belirliyor ve gençlerle birlikte insan odaklı tasarıma uygun olarak yenilikçi fikir ve projelerin geliştirilmesini sağlıyoruz. Çok katmanlı sosyal, çevresel, kültürel meselelerin çözümünde birlikte hareket edebilmek için yenilikçi yöntem ve yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bu nedenle, sivil toplum, akademi, özel sektör ve kamu kuruluşları gibi pek çok paydaşın kaynak ve uzmanlıklarını bir araya getirdiğimiz süreçlerde disiplinlerarası mentor ağımızla da gençlere deneyim aktarımı sağlıyoruz. Ana partnerle birlikte program için belirlediğimiz süre içinde gençlere, araştırmadan prototiplemeye kadar zengin bir deneyimsel öğrenme ortamı sunuyoruz. Gençlerin projelerini dijital platformlarımızda sergiliyor, komünite içi etkileşimlerini artırıyoruz. 

Amacımız

Gençlerin toplumsal meselelerde çözüme giden yolda yenilikçi yöntemleri öğrenmeleri ve deneme alanı bulmalarını sağlarken kapasitelerini geliştirerek sosyal etki perspektifinden yetkinlikler kazanmalarını istiyoruz.imeceLAB’de toplumsal meselelerin nihai çözümlerine ulaşmıyoruz, ortaya çıkan sosyal fayda odaklı projelerin girişimlere, inisiyatiflere, oluşumlara dönüşmesi için eğitim ve mentorluk gibi desteklerle gençleri teşvik ediyoruz. Birlikte yol aldığımız partnerlerimizin bizlerle beraber sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi yöntemlerle süreç tasarlama ve uygulama imkanı bulmalarını ve gençlerle birlikte öğrenme deneyimini yaşamalarını istiyoruz. 

Komünitemiz

Geleceği tasarlarken gençlerin yenilikçi, dinamik ve yüksek adaptasyon becerilerinin ilerleme için kritik olduğunun farkındayız. imeceLAB olarak gençlerle ortak amaçlar etrafında komünitemizde bir araya geliyoruz. imeceLAB ile mesele süreçleri veya farklı şekillerde bağlantı kuran tüm gençleri ilgi alanlarını, tutkularını ve deneyimlerini paylaşmaları için Slack platformu aracılığıyla komünitemize davet ediyoruz.

imeceLAB Komünite Slack Kanalı, gençlerin Küresel Amaçlar ve sosyal inovasyon hakkında bilgilendirildiği, mesele süreçleri ile iş-staj duyurularını takip ettikleri ve kapasitelerini geliştirirken birbirlerinden öğrendikleri bir online komünite platformu.

Yetenek Geliştirme Programları

Partnerlerimiz ile birlikte sahiplendiğimiz meseleler için genç yetenekleri geliştiren programlar düzenliyoruz.  Kişinin kendisiyle, çevresindekilerle ve tüm gezegen ile olan ilişkisini keşfetmeye teşvik ettiğimiz bu programlarda genç yetenek açığını kapatma amacıyla faaliyetlerde bulunuyoruz. Programa dahil edilen gençler için; alanında uzman isimleri konuk alarak, akademik eğitimler vererek, çeşitli etkinlik ve atölye çalışmaları gerçekleştirerek kendilerini keşfetmeleri ve seçilen konu etrafında öğrenim ve deneyim kazanmaları için alan açıyoruz. Komünite etkinlikleri, görev takibi ve akran öğrenimi ile genç yeteneklerin bilgilerini pekiştirmelerini ve birbirlerinden güç alarak öğrenimlerini topluma yansıtmalarını sağlıyoruz.

Mesele Süreçleri

Mesele süreçlerimizde bir kurumun partnerliği ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasından bir tema belirliyor ve çok paydaşlı partnerlik yapısı ile yenilikçi  süreçler tasarlıyoruz. Ana partnerler ile belirlenen program süresinde içerik, eğitim ve mentorluk gibi destekler sunarak gençlerle birlikte insan odaklı tasarıma uygun olarak yenilikçi fikir ve projelerin geliştirilmesini sağlıyoruz.  imeceLAB komünitesinde yer alan gençler de açık inovasyon sürecine dahil olarak programda aldıkları eğitim, mentorluk gibi desteklerle çözümün bir parçası oluyorlar.