Sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı:

Modelimiz

imeceLAB’de toplumsal meseleleri çok paydaşlı ele alıyoruz. Farklı kaynak ve uzmanlıklara sahip birey ve kurumların aynı mesele etrafında tanımlı bir şekilde bir araya geldiklerinde çarpan etkisi yaratacak çözümler üretebileceklerine inanıyoruz. imeceLAB’de çözümleri gençler için değil; gençlerle birlikte üretiyoruz. Sosyal fayda, inovasyon ve üretimi bir araya getiren ve getirmek isteyen lise ve üniversite öğrencilerinin varlığını biliyoruz. Gençlerin, ekonomik, ekolojik, sosyal, kültürel dinamikleri belirleyecek yetkinlikler kazanarak üreteceği bir açık sosyal inovasyon programı tasarladık.

Yöntemimiz

Yenilikçi yöntemler ile geleceği tasarlıyoruz. Çok katmanlı sosyal, çevresel, kültürel meselelerin çözümünde birlikte hareket edebilmek için yenilikçi yöntemlere ve yaklaşımlara ihtiyacımız var. İnsan odaklı tasarımı temel alan sürecimiz ve içeriklerimiz ile gençlerin çözüm fikirleri ve projeleri geliştirmesini kolaylaştırıyoruz. Mesele sürecine dahil olan gençler 10 hafta boyunca araştırmadan prototiplemeye farklı adımları izleyerek çözüm fikirleri geliştiriyor, dijital platformumuzda paylaşarak komünitedeki diğer öğrencilerle etkileşime geçiyor.

Amacımız

imeceLAB’de toplumsal meselelerin nihai çözümlerine ulaşmıyoruz; meseleyi nasıl ele alacağımızı keşfediyoruz. imeceLAB, sürecin parçası olan birey ve kurumlar için bir araya gelme, analiz etme, soru sorma, cevap arama, üretme ve işbirliği yapmaya dayalı bir öğrenim yolculuğu. Toplumsal meselelere birlikte yenilikçi sosyal fayda odaklı projeler geliştiriyoruz; projelerin girişimlere, inisiyatiflere, oluşumlara dönüşmesini umut ediyoruz.

Komünitemiz

Gençlerle ortak amaçlar etrafında bir araya geliyoruz. Gençler dinamik yaklaşımları ile yenilikçi fikir geliştirmenin ve ilerlemenin kilit noktası. imeceLAB’in mesele süreçlerine dahil olan ve farklı rollerle parçası olan gençlere ilgi alanlarını, tutkularını ve bakış açılarını paylaşmaları için açık alanlar yarattığımız bir komünite oluşturuyoruz. Birbirinden öğrenme ve birlikte üretme bilinci ile bir araya geliyoruz.

Mesele Süreci

Meseleleri bir kurumun ana partnerliği ile belirlediğimiz süreçte, sivil toplum, akademi, kamu kuruluşları gibi pek çok paydaşın kaynak ve uzmanlıklarını bir araya getiriyoruz. 10 hafta sürecek olan mesele sürecinde bir temaya ve temayla ilgili meselelere odaklanıyoruz. imeceLAB takımları, sunduğumuz içerik, eğitim ve mentorluk ile çözüm fikirleri ve projeler geliştiriyor. imeceLAB komünitesinde yer alan gençler de açık inovasyon sürecine dahil olarak fikirlere verdikleri geri bildirimler ve destekleriyle çözümün bir parçası oluyor.