Nedir?

imece impact, imece’nin toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandıran ve bu girişimlerin ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı amaçlayan programdır. Bu programdaki temel hedefimiz ise gelişimi desteklenen girişimlerin doğru değerlemeler ile yatırım süreçlerine yönlendirilmesidir. Girişimlere, bu amaç doğrultusunda Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call To Action’un bilgi partnerliği, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys’un yatırım partnerliği ile bir etki hızlandırıcı programı sunuyoruz.

Kimler için?

imece impact’in ilk dönem çağrısı, ‘’Nitelikli Eğitim’’ ve ‘’Döngüsel Ekonomi’’ alanında;

  • Ürünü hazır, çözümü içinde bir inovasyon veya teknolojisi olan, ilk satışını gerçekleştirmiş. Yatırım ve global hedefi olan girişimler
  • Müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan; etki potansiyeli taşıyan girişimler içindi.

 

Bu çağrımıza toplamda 28’i döngüsel ekonomi, 27’si nitelikli eğitim, 16’sı sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 11’i toplumsal cinsiyet eşitliği, 8’i sağlık ve kaliteli yaşam küresel amacına odaklanan 90 başvuru aldık. Bu dönem için seçilen girişimleri aşağıda bulabilirsiniz. Etki Hızlandırma Programı Kasım 2020- Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

imece olarak, sosyal girişimlerin dünyanın ve toplumun yaralarına dokunan, çözümler getiren ve sistemsel dönüşümleri tetikleyen en etkin ve en güncel yapılar olduğuna inanıyoruz. Toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelerin çözümüne yönelik oynadıkları rolü ve sahip oldukları potansiyeli ilham verici buluyoruz. Girişimlerin sundukları ürün ve hizmetlerin kime, ne için, ne kadar ve hangi kapsamda olumlu fayda yarattığının görünür ve ölçülebilir olmasını önemsiyoruz.

Neler Sunuyoruz?

Program kapsamında girişimlerin meselelere nasıl yaklaştıklarını, çözümleriyle nasıl bir etki ürettiklerini, taşıdıkları potansiyeli yatırımcılar, partnerler ve müşterilerin gözünde ölçülebilir ve görünür kılmayı amaçlıyoruz. Tasarımdan hukuka, pazarlamadan iletişime girişimlerin program dönemindeki ihtiyaçlarına göre şekillenen destekler sunuyoruz:

Etki ölçümleme ve raporu

İş geliştirme ve özel sektör ile eşleştirme

6 ay boyunca mentor havuzuna erişim

Özelleştirilmiş 1’e 1 eğitim ve girişim koçluğu desteği

İletişim desteği ve yazılı ve video formatında tanıtım içerikleri

Pazarlama, hukuk, ürün geliştirme alanlarında hizmet satın alımları

Zorlu Holding
Ana Partner

Business Call To Action
Bilgi Partneri

SKD Türkiye
Stratejik Partner

Startup Wise Guys
Yatırım Partneri

Çağrılar

Döngüsel Üretim & Sorumlu Tüketim

Önümüzdeki 10 yıl içinde hangi adımları atarsak iklim krizine gerçekçi bir müdahalede bulunuruz? Bu krizin nedenleri arasında atmosferdeki karbon salınımı, kullandığımız enerji kaynakları, hızlı tüketim alışkanlıkları, ihtiyaçtan fazla üretim talebi ve geri dönüştürülmeyen atıklar yer alıyor. Buna karşın, lineer üretim sistemlerini dönüştürecek müdahaleler ya da yeni döngüsel çözümlerle toplum, çevre ve ekonomiyi birbiriyle ilişkili bir zeminde ele almamız gerekiyor. Tedarik zinciri boyunca tercihlerimizi yenileyecek çözümlere ihtiyacımız var. Bu alanda faaliyet gösteren girişimleri konuyu daha kapsamlı şekilde ele almaya ve bıraktıkları etkiyi artırarak konunun çözümünde daha etkin rol almaya davet ediyoruz.

Nitelikli Eğitim

Günümüze ayak uydurabilecek sosyal etkileşimi yüksek bireylerin topluma kazandırılması için eğitim sisteminin analitik düşünme kabiliyeti kazandıran, sorgulayabilen ve keşfetmekten mutluluk duyan bireylerin yetiştirilmesine odaklanması gerek. Pandemiyle birlikte uzaktan eğitime ani geçiş sonucu, teknolojik eşitsizlikler derinleşti ve öğrencilerin eğitime erişim imkanları azaldı. Başta dezavantajlı gruplardaki öğrenciler olmak üzere farklı tip öğrenme ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Sadece okul boyutu ile değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinden de eksiklikler kendisini gösteriyor. Dijital okuryazarlık ve mesleki gelişim alanları başta olmak üzere daha çok kişiye ulaşacak, ihtiyaca yönelik çözümlerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu alanda aktif olan girişimleri konuya daha kapsamlı bir noktadan yaklaşmaya ve bıraktıkları etkiyi artırarak konunun çözümünde daha etkin rol almaya davet ediyoruz.

imece impact girişimleri

AnadOlive
Döngüsel Ekonomi

Sıfır atık felsefesiyle hareket eden AnadOlive, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiriyor. Yağı alındıktan sonra kurutulan, yapısı ve doğallığı bozulmadan konsantre hale getirilen zeytini, ‘‘Toz Zeytin’’ formunda, baharat olarak sunuyor.

BPREG Natural Fiber Composites
Döngüsel Ekonomi

Cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere alternatif sunan B-PREG, bu amaçla keten, kenevir gibi lif bitkilerinden hafif, yüksek mekanik performansa sahip, çevreye etkisi düşük ileri kompozit malzemeler geliştiriyor. 

Kodris
Nitelikli Eğitim

7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan Kodris, bir yandan bu yaş grubunda eleştirel düşünme, algoritma kurma becerileri ve yaratıcılığı artırırken diğer yandan kodlamaya yeni başlayanlar için en çok tercih edilen programlama dili Python’u öğretiyor.

Laska
Döngüsel Ekonomi

Çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi politikalarıyla iş modelini kuran Laska, patentli teknolojisi ile atık lastiklerin ileri dönüşümünü yapıyor. Atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde ediyor.

Manibux
Nitelikli Eğitim

Finansal okuryazarlık becerisi kazandıran Manibux, 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunuyor. Harçlık verme ve harçlığını güvenli harcama ya da biriktirebilme ile ilgili sorunlara çözüm sağlıyor.

The Academys
Nitelikli Eğitim

E-spor eğitimleri veren The Academys, oyun sektörüne yön verecek ve değer katacak kalifiye insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Spikerlik eğitimi, içerik üreticileri yetiştirilmesi, marka değerleri oluşturulması ve yükseltilmesi, prodüksiyon ve reji üzerine çalışmalar yürütüyor. 

Tospaa
Nitelikli Eğitim

Kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan Tospaa, kodlama mantığının kavranmasına yönelik somut materyal eksikliğini gideriyor. Başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu ve çeşitli eğitsel kodlama araçları tasarlıyor.

Geçmiş Programlar

Destek Programı

imece impact’i, imece’nin üç yıl boyunca Destek Programı ile gerçekleştirdiği kuluçka rolünün, sosyal etkiyi odağına alan yeni formatı ile hızlandırıcı programı olarak karşınıza çıkarıyoruz. Destek Programı süresince, sosyal girişimlerin kapasitelerinin ve imkanlarının geliştirilmesine yardımcı olduk. 3 yılda, 43 ayrı sosyal girişim ve sosyal proje ile birlikte, 1 milyon TL hibe, 232 mentor ile 1.000’den fazla saat mentorluk ve 900 saat eğitim gerçekleştirdik. imece’nin kendi yaklaşımları ve yatırımlarının yanı sıra, dokunduğumuz girişimler de kendi alanlarında büyük etki yarattı ve geniş bir ağa erişti. Yapılan çalışmaları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Kitlesel Fonlama 

İlk 2 Destek Programı sırasında, sosyal fayda yaratmayı önceliklendiren girişimlerin, özellikle operasyonlarının ilk dönemlerinde doğru faydalanıcı, müşteri grubu ve gereken finansal kaynaklara erişmekte karşılaştıkları zorluklara şahit olduk. Bu zorlukları aşmanın yöntemlerini araştırırken platform partnerimiz UNDP’nin İstanbul Bölge Merkezi’nden çıkan bir startup olan Alternative Finance Lab ile bir araya geldik. Alternatif finansman kaynaklarını farklı bölgelerde sosyal fayda alanına yönlendirmek için çalışmalar yürüten partnerimiz ile yol haritamız ortaklaştı: Kitlesel fonlama ve sosyal girişimleri bir araya getirmek. Beraber çalıştığımız 3 girişim bu kapsamda kitlesel fonlama kampanyalarını yayınladı ve sonuçlandırdı. Buradan onların süreçlerini ve kampanyalarını inceleyebilirsiniz.

imece’nin Geçmiş Programlarına Katılan Girişimler Neler Dedi?

Sıkça Sorulan Sorular

Etki hızlandırıcısı nedir?

Girişimlerin sundukları ürün/hizmetin kime, ne için, ne kadar, hangi kapsamda olumlu ya da olumsuz fayda yarattığının etki ölçümü/raporlaması süreci ile incelendiği, bu incelemeler doğrultusunda büyüme adımlarının planlandığı ve büyüme sürecinde girişimlerin desteklendiği programdır.

imece impact programı nasıl ilerliyor?

Bu programı, farklı partnerlerle yürüttüğümüz etkinlikler; oluşturduğumuz komünite; yan yana geldiğimiz mentorlar ve ürettiğimiz içerikler ile hayata geçiriyoruz. Program boyunca girişimlere etki ölçümü ve raporlaması, tanıtım içerikleri; ürün ve iş geliştirmede ya da teknik konularda mentor ağına erişim imkanı; eğitim ve atölye çalışmaları sunuyoruz. Bu sayede ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinlikleri girişimlere kazandırıyor; kapasite ve imkanlarını daha ileri noktalara taşıyoruz.

Etki yatırımı nedir?

Finansal getirinin yanında aynı zamanda pozitif ve ölçülebilir sosyal/çevresel etki yaratmak amacıyla yapılan yatırımlar, literatürde etki yatırımı olarak tanımlanıyor. Yatırımlarında “sosyal fayda”yı önemli bir kriter olarak gören yatırımcıların sayısının artmasıyla ve bu tip sosyal fayda odaklı finansman modellerinin daha çok tercih edilir bir hal almasıyla, etki yatırımı pazarının ciddi oranda büyüyeceği öngörülüyor.

Etki ölçümü ve etki raporlaması nedir?

Etki ölçümü ve etki raporlaması, girişimlerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sosyal ve çevresel etkilerini somutlaştırmalarını sağlayan çalışmalardır. Girişimlerin, iş geliştirme ve büyüme yolculuklarında ya da potansiyel etki yatırımcısı ile ilişki kurma süreçlerinde etkilerini somut verilerle ispatlayabilmek; bunun için de sosyal/çevresel etkisini ölçebilmek gerekmektedir. Sosyal girişimin sahip olduğu değerlerin ve teknolojik imkanların etki ölçümü sonucu ortaya çıkan argümanlarla sentezlenmesi sonucu etki raporları hazırlanmaktadır.

Girişimin başardıklarına etki lensi ile bakmak, girişimi yerel ve global ölçekte görünür kılar. Girişimlere problem çözme ve büyüme adımları boyunca eşlik eden imece, girişimin hangi probleme ve hangi hedef kitlesine dokunarak nasıl güçlü bir çözüm sunduğunun etki yatırıcımları tarafından fark edilmesini sağlar. Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporlar, girişimlerin kendilerini daha iyi anlatmalarını sağlar. Hayata geçirdikleri çözümler ile nasıl bir etki ve dönüşüm sağladıklarını anlaşılır kılar. Girişimin çözdüğü problemin Türkiye ile global pazardaki potansiyelini gösterir. imece yayınladığı etki raporlarında girişimlerin potansiyel etkileri üzerinden de bir anlatı sunar. Büyüme potansiyelleri ile giderebilecekleri sorunları gösterir. Girişimlerin etkilerini modellemelerine ve yeni adımlar atmalarına yardımcı olur. Tüm bunlar, program dönemi içerisinde ve programdan mezun olduktan sonra girişime yerel ve global ağlara erişim fırsatı verir, çeşitli partnerlikler geliştirme imkanı sağlar ve yeni işbirliklerinin kapısını açar. Girişim, B Corp şirketlerden farklı ölçekteki kuluçka merkezlerine  ekosistem aktörleriyle yeni ilişkiler kurmak üzere kendini hazırlama fırsatı elde eder.

Etki ölçümü ve etki raporlaması neden önemlidir?

Toplumsal, ekolojik ve kültürel fayda üreten girişimlerin, etki üretmesi kadar; yaptıklarının görünür olması da önemlidir. Etkinin ölçümlenmesi ve bilinmesi ise, ürün ya da hizmetlerinin gideceği yolun belirlenmesi için önemlidir, aynı zamanda girişimin hedefleri lehine bir anlatı imkanı sağlar. Etkinin görünürlüğü, girişimin sonraki adımlarına yönlendirici olacağı gibi, girişimin amacını sürdürmeyi devam ettirmesini sağlar. İşbirlikleri, partnerlik ve satış süreçlerinin çıktılarını anlamlı kılar ve girişimin doğru değerlemeye ulaşmasına yardımcı olur.  Etki ölçümü ve raporlaması yatırımcılar ve fon sağlayıcılar için; girişimlerin sosyal görevlerini yerine getirdiğine dair kanıt niteliği taşır.

UNDP'nin desteklediği Business Call to Action ile Impact Lab platformu üzerinden etki raporlama süreci nasıl ilerleyecek?

Impact Lab, Business Call to Action ekibinin girişim ve kurumlara sunduğu etki raporlama destek platformudur. Bu platform üzerinde ve partnerlik sürecinde dört modülde, girişiminizin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangilerine, nasıl, kim için, hangi kapsamda, ne kadar yanıt verdiği ve risklerini; bunları gösterecek veri, faydalanıcı deneyimlerini ortaya çıkartacak. Süreçte, etki değer zinciri/etki modellemesi üzerinden girişim & kurumun aktiviteleri, çıktıları ve etkileri raporlanmış olacak.

Girişimler neye göre seçilecek?

Programa başvuran girişimleri değerlendirilmesi ve seçimi; çözüm fikirlerinin o dönem belirlenen alt temaları kapsayıp kapsamadığı, meselelerle nasıl bir ilişki kurduğu, girişimin ilerleme seviyesi, etki potansiyellerinin genişliği, iş ve gelir modelinin sürdürülebilirliği, ekibin yetkinliği ile uzmanlık alanları ve imece’nin en çok katma değeri nasıl sağlayabileceği gibi kriterler göz önünde bulundurularak tamamlanıyor. Ön elemenin ardından kalan 8–10 girişim, Değerlendirme Kurulu ile birebir görüşmeler yapıyor; bu görüşmelerde girişimlerin ürün veya hizmeti ile ekibi daha iyi tanımak ve kriterler çerçevesinde yeni değerlendirmeler yapmak amaçlanıyor ve final takımlar belirleniyor. Değerlendirme kurulunda imece ekibinin yanı sıra imece’nin kurucu ortakları ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding ile sosyal girişimcilik ekosistemden isimler yer alıyor.

Program ne kadar sürecek, dahil olan girişimlerin ne kadar zaman ayırması gerekecek?

Program Kasım 2020 – Nisan 2021 tarihleri arasında devam edecektir. Bu süreçte haftada yarım gün ayırmanız ve mentorluk seanslarına katılan kişilerde devamlılık olması yeterli olacaktır. Eğitim, mentorluk, workshop gibi süreçler ekibinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilecek, ihtiyaç ve zaman planınıza göre ilerleyeceğinden, ayırmanız gereken net zaman ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir.
Kasım – Ocak aylarında etki raporlamasında veri & içgörü derlenmesi için zaman ayırmanız gerekecektir. Bu zaman, girişiminizin seviyesi, elinizde hangi verilerin hazır, hangilerinin eksik olduğuna göre değişebilir. Business Call to Action ekibi, Şubat – Nisan aylarında sizin derlediğiniz bilgiler ışığında etki raporunuzu hazırlayacaktır.

imece Destek Programı ile impact programı arasındaki bağlantı nedir?

2016 yılında başladığımız ve her sene geliştirdiğimiz Destek Programı’nı 2020 itibariyle, etki odaklı girişimlere ihtiyaçları olan desteği sunmak üzere imece impact ”etki hızlandırıcısı”na evirdik. Değişen ve gelişen ekosistemin istek ve ihtiyaçlarına uyan bu inovatif program ile, büyüme aşamasında olan girişimlere, sonraki adımlarını atarken etkilerini görerek ilerleyebildikleri bir alan açmak istedik.

imece geçmişte girişimlere ne tür destekler sağladı? Bugüne kadar kaç girişimi destekledi?

imece, Destek Programları boyunca sosyal fayda üretmeyi merkezine; finansal sürdürülebilirliği ön plana alan; insana, topluma ve doğaya duyarlı ürün ve hizmet geliştiren girişimleri fon, mentorluk, yerel ve global ağlara erişim, ofis imkânı gibi kaynaklarla bir araya getiriyor. 3 yılda 232 mentor, 2000’den fazla saat eğitim ile 43 sosyal girişimi destekledi. Girişimlerden 10’una toplam 1 milyon TL hibe sağlandı. imece’nin kendi yaklaşımları ve yatırımlarının yanı sıra, dokunduğumuz girişimler de kendi alanlarında büyük etki yaratıyor ve geniş bir ağa erişiyor. Sürece dahil olan ancak finale kalamayan girişimler, imece’nin iletişim ağı içerisinde tutuluyor ve bu çözüm fikirlerinin geliştirilmesi için de işbirliklerine imkan tanınıyor.

Diğer sorularınız için impact@imece.com’dan bize ulaşabilirsiniz.