imeceLAB ve Yenibirlider Derneği olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz mesele sürecine Zorlu Holding ana partnerliğinde ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temasıyla 7 Haziran’da başladık.

Türkiye genelinden liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı odağa aldığımız mesele sürecimizde Covid-19 sonrası aciliyeti ön plana çıkan, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam(Health and Wellbeing) amacını gündeme aldık.

Salgın gibi olağanüstü durumlar, insan toplulukları üzerinde birtakım kaygı, korku, üzüntü, stres ve depresyon gibi olumsuz psikolojik tepkilere sebep olabilir, iyi olma hali(wellbeing) ve sosyal bağlar zedelenebilir. Belirsizlik zamanlarında motive olmak, zihinsel ve bedensel bağışıklığı sağlamak, kolektif gücün farkına varmak zorlaşabilir. İçinde bulunduğumuz bu kaotik süreçte iyi olma halimizi korumak ve sosyal bağlantılarımızı güçlendirmemiz ise son derece kritik.

Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar mesele sürecindeki amacımız;

 – Bireylerin dayanıklı ve iyi olma hali

 – Toplumsal dayanışma ve komünite bilinci

alt başlıklarında yer alan sorunlar için Türkiye genelinden gençlerin bir araya gelerek dayanışma içinde çözüm sürecinin bir parçası olmalarını sağlamaktı.

Gençler mesele sürecinde; sosyal inovasyonun temel prensipleri olan sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik gibi kavramları içselleştirirken insan odaklı tasarım metodolojisini takip ederek atölyelere katıldılar ve uzman mentor ağı desteği ile sosyal fayda odaklı çözüm fikirleri geliştirdiler.

Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar mesele süreci boyunca komünitemizle dijital araçlar üzerinden etkileşimde kaldık! Süreci anlatan videoya linkten; motivasyon ve öğrenimlerimizi içeren yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Sürece 115 öğrenciden oluşan 30 takım dahil edildi, 20 takım şehir dışından katılım gösterdi. 3 hafta boyunca eğitim ve mentorluk desteği alan  bu 30 takım, 3 hafta boyunca 60’tan fazla mentor ile 158 görüşme gerçekleştirdi ve 20 saatten fazla eğitim alarak programı tamamladı

“Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar” online mesele sürecinde 30 takım ile başlayan yolculuğumuza 3 takımla devam ediyoruz. Kapanış etkinliğinde en yüksek puan alan projeler; İlaç Asistanım, EcoTravel ve Güven.App oldu. Seçilen bu projeler 2 ay boyunca kuluçka sürecine dahil olarak IDEO U platformundan onlar için belirlenen eğitimlere erişebilecek ve yaz dönemi boyunca birebir koçluk desteği alacaklar. 

imeceLAB
Eş Yürütücü

Yenibirlider Derneği
Eş Yürütücü

Zorlu Holding
Ana Partner

EY Türkiye
Araştırma Partneri

Teyit
Bilgi ve İçerik Partneri

e-bursum
İletişim ve Network Partneri

Mindhood
Dijital Platform Partneri

İstasyon TEDÜ
İletişim ve Network Partneri

Mentornity
Dijital Platform Partneri

Coronathon Türkiye
Bilgi ve İçerik Partneri

Tribe
Dijital Platform Partneri

Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar

İyi Olma Hali ve Dayanıklılık

Kriz zamanlarında psikolojik anlamda dayanıklılık gösterebilmek için iyi olma(wellbeing) halimizi nasıl koruyabiliriz?

– Bütüncül sağlık(Ruh, beden, zihin ve sosyal sağlık)
– Dijital Detoks
– Doğru Bilgiye Erişim
– Alışkanlıklar ve Rutinler

Başvurular kapandı.

Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar

Toplumsal Dayanışma ve Komünite Bilinci

Sosyal mesafelenme sürecinde sağlıklı sosyal ilişkilerle oluşturulan komünitelerin toplumsal fayda için kullanılmasını nasıl sağlarız?

– Kolektif Hareket
– Birbirinden Öğrenen Topluluklar
– Disiplinlerarası Etkileşim
– Toplumsal Çeviklik

Başvurular kapandı.