Nedir?

imece sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilmesi için çeşitli kaynaklarla buluşturan bir sosyal inovasyon platformudur.

Nasıl?

Hızla değişen dünyamızda, gelenekselleşmiş yaklaşımlar günümüz meselelerini çözmeye yetmiyor. Çünkü hayatımızı yoğun bir tempoda sürdürürken eğitim, çevre, sağlık gibi sosyal meselelerin çözümüne dahil olmak istiyoruz ama bunu nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Bizim için “nasıl yaparım?” sorusunun cevabı birlikte çözüm üretirken dönüşmek ve dönüştürmek.

Bunu da şimdilik 3 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz:

17 Küresel Hedef doğrultusunda belirlenen tema odaklı Destek Programı ile

Destek Programı’nda yer alan sosyal girişim projeleri ile

Sosyal fayda ve inovasyon alanında sağladığımız kaynaklar, düzenlediğimiz etkinlikler ile

Neden?

imece sadece Türkçe’de olan, başka hiçbir dilde karşılığı bulunmayan, Anadolu kültürünün dünya literatürüne armağan ettiği bir sözcük. Herkesin kendi isteğiyle eşit bir şekilde dâhil olduğu, el birliğiyle meselelerin çözüldüğü bir iş yapma kültürünü anlatıyor. Nasıl ki insanlar Anadolu’da meselelerini ortak bir şekilde çözüyor ise biz de bu kültürün yeni iş modellerine yansımasını bulmak için yola çıktık.

Hikâyemiz bir soruyla başlamış oldu; sosyal meselelere hep birlikte, nasıl yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulabiliriz?

Günümüzün karmaşık meseleleri farklı paydaşların iş birliği içerisinde olmasını, farklı disiplinlerin bir araya gelmesini ve girişimcilik yaklaşımını gerektiriyor. Bu karmaşık meselelerin sürdürülebilir ve sistematik çözümlerine ancak bu şekilde ulaşabilir ve çözümün etkisini ölçeklendirebiliriz. ATÖLYE de bu perspektifi temel alarak kuruldu ve kurucu ortağı olduğu imece’ye de bu anlayışı getiriyor.

KURUCU ORTAK

Zorlu Holding olarak kendimizi sadece faaliyette bulunduğumuz iş alanları ile sınırlamıyoruz. Tüm sosyal paydaşlarımıza maddi ve manevi değer katmak için çalışıyoruz. İnsana değer veriyor, insan odaklı düşünme biçimine ve takımlar halinde çalışmanın gücüne inanıyor, yaptığımız her iş ve projenin toplum için bir ortak değer yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik, sosyal, çevresel ve etik unsurları ciddiyetle yönetmemizi sağlayan bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.

KURUCU ORTAK

S360 olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada daha ‘farklı bir yarın’ olabileceğine inanıyoruz. Bu inanç bize, söz konusu ‘farklı yarın’ı birlikte yaratma konusunda ilham veriyor. Karmaşıklığın belirsizliğinden beslendiğimiz bir ortamda imece, fark yaratmayı ve geleceği birlikte tasarlamayı vaat ediyor. imece’de, farklı bir yarına ulaşmaya katkıda bulunacak, sosyal etkisi yüksek ve ölçeklenebilir girişimlerin hayata geçirilmesine destek oluyor, sosyal fayda temelli dünya için en iyisi olacak şirketlerin alt yapısını hazırlıyoruz.

STRATEJİK PARTNER

Değerlerimiz

CESARET

Değişimin mümkün olduğuna ve kendine inanmak

AÇIKLIK

Somut, yalın, samimi olmak

BİRLİKTELİK

Beraber düşünmek, tasarlamak, birbirini desteklemek

ÇÖZÜM ODAKLILIK

Sosyal fayda sağlamak, dönüşmek, dönüştürmek

DENEYSELLİK

Deneyimleyerek öğrenmek, öğrenerek geliştirmek