Nedir?

imece; toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek üzere bir araya gelen birey ve kurumları desteklemek amacıyla 2016 yılında Zorlu Holding, ATÖLYE ve S360 ortaklığında kurulan bir sosyal inovasyon platformudur.

imece, sosyal faydayı odağına alan girişimcileri, gençleri ve multidisipliner paydaşları bir araya getiren bütüncül ve kapsayıcı süreçler tasarlarken; oluşturduğu komünite ve içeriklerle sistemsel dönüşümü tetikler. imece, yürüttüğü ana programlar olan imece impact, imeceLAB ve imece Dialogues‘u, farklı partnerlerle yürüttüğü etkinlikler ve ürettiği içerikler üzerinden gerçekleştirir.

Nasıl?

imece, toplumsal problemlere “Fark et, Katıl, Çözüm Üret” adımlarını izleyerek yaklaşır. Birlikte düşünüp, birlikte tasarlayıp, birlikte üretme ruhunu odakta tutar. Birlikte çözüm üretirken, işbirliği zeminini dönüşmek ve dönüştürmek üzerine kurar. Gençlerin ve girişimcilerin fayda odaklı dönüşüm yolculuklarında kapasitelerini geliştirir; bununla beraber, oluşturduğu içerik ve komüniteler üzerinden sistemsel dönüşümü tetikler.

Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tema olarak seçildiği imece impact programında sosyal girişimlere destek imkanları sunar. Gençlik komünitesine ulaşan imeceLAB programı, açık sosyal inovasyon laboratuvarı işlevi görür. imece, tüm programlarında sosyal fayda ve inovasyon alanında kaynaklar sağlar, etkinlikler düzenler, çözüm fikirlerinin uygulanmasına ve yaygınlaşmasına alan açar.

Neden?

imece sadece Türkçe’de olan, başka hiçbir dilde karşılığı bulunmayan, Anadolu kültürünün dünya literatürüne armağan ettiği bir sözcük. Herkesin kendi isteğiyle eşit bir şekilde dâhil olduğu, el birliğiyle meselelerin çözüldüğü bir iş yapma kültürünü anlatıyor. Nasıl ki insanlar Anadolu’da meselelerini ortak bir şekilde çözüyor ise bu kültürün yeni iş modellerine yansıması da mümkün.

imece, sorunları çözmek için şirketlerin, girişimlerin, kamunun, sivil toplumun ve bireylerin bir araya gelmesi yani “imece usulü” çözümler üretilmesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle “Sosyal meselelere hep birlikte, nasıl yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulabiliriz?” sorusu ile yola çıktı.

Günümüzün karmaşık meseleleri farklı paydaşların iş birliği içerisinde olmasını, farklı disiplinlerin bir araya gelmesini ve girişimcilik yaklaşımını gerektiriyor. Bu karmaşık meselelerin sürdürülebilir ve sistematik çözümlerine ancak bu şekilde ulaşabilir ve çözümün etkisini ölçeklendirebiliriz. ATÖLYE de bu perspektifi temel alarak kuruldu ve kurucu ortağı olduğu imece’ye de bu anlayışı getiriyor.

KURUCU ORTAK

S360 olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada daha ‘farklı bir yarın’ olabileceğine inanıyoruz. Bu inanç bize, söz konusu ‘farklı yarın’ı birlikte yaratma konusunda ilham veriyor. Karmaşıklığın belirsizliğinden beslendiğimiz bir ortamda imece, fark yaratmayı ve geleceği birlikte tasarlamayı vaat ediyor. imece’de, farklı bir yarına ulaşmaya katkıda bulunacak, sosyal etkisi yüksek ve ölçeklenebilir girişimlerin hayata geçirilmesine destek oluyor, sosyal fayda temelli dünya için en iyisi olacak şirketlerin alt yapısını hazırlıyoruz.

KURUCU ORTAK

Zorlu Holding olarak kendimizi sadece faaliyette bulunduğumuz iş alanları ile sınırlamıyoruz. Tüm sosyal paydaşlarımıza maddi ve manevi değer katmak için çalışıyoruz. İnsana değer veriyor, insan odaklı düşünme biçimine ve takımlar halinde çalışmanın gücüne inanıyor, yaptığımız her iş ve projenin toplum için bir ortak değer yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik, sosyal, çevresel ve etik unsurları ciddiyetle yönetmemizi sağlayan bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışına sahibiz.

KURUCU ORTAK

Değerlerimiz

CESARET

Değişimin mümkün olduğuna ve kendine inanmak

AÇIKLIK

Somut, yalın, samimi olmak

BİRLİKTELİK

Beraber düşünmek, tasarlamak, birbirini desteklemek

ÇÖZÜM ODAKLILIK

Sosyal fayda sağlamak, dönüşmek, dönüştürmek

DENEYSELLİK

Deneyimleyerek öğrenmek, öğrenerek geliştirmek