Slide Slide

Toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere
kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Partnerlikler

Anasayfa imece impact, imece'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni destekleyen ileri aşama girişimlere yönelik etki hızlandırıcı programıdır. Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı ve ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı amaçlıyoruz. Gelişimi desteklenen girişimlerin doğru değerlemeler ile yatırım süreçlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz. Girişimlere, bu amaçlar doğrultusunda Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call To Action’un bilgi partnerliği, SKD stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys’un yatırım partnerliği ile bir etki hızlandırıcı programı sunuyoruz. DETAYLI BİLGİ İÇİN
Anasayfa imeceLAB; sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde gençlerle birlikte çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı. Küresel Amaçlar içinden seçilen bir mesele ile Türkiye’deki tüm gençleri çözümün parçası olmaya davet ediyoruz. Her bir mesele süreci için ana partner ile birlikte çok paydaşlı bir yapı üzerinden süreci tasarlıyor ve pek çok farklı disiplinden uzmanı mentorluk programımızla sürece dahil ediyoruz. DETAYLI BİLGİ İÇİN
Anasayfa Küresel Amaçlar ile ilişkili meselelerin toplumsal, ekolojik ve ekonomik süreçler içerisinde nereye ve nasıl evrildiğini, içinde ne tür potansiyel başlangıçlar taşıdığını keşfetmek üzere düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik dizileri. Örneğin koronavirüsün getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele aldığımız webinar'larda; bu krizin topluma, şirketlere, girişimlere, eğitime, iklim krizine ve sosyal fayda odaklı kurumlara etkisini işledik. DETAYLI BİLGİ İÇİN