Toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere
kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Partnerlikler

Etkinlik ve içeriklerimiz ile sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor; Destek Programı ile sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri eğitim, mentorluk, hibe kaynakları ile buluşturuyoruz. 7 ay süren her bir Destek Programı sürecinde bir temaya ve temalarla ilgili meselelere odaklanıyoruz. Temalarımızı ve meselelerimizi, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirliyoruz. DETAYLI BİLGİ İÇİN
Anasayfa imeceLAB; sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde gençlerle birlikte çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı. Küresel Amaçlar içinden seçilen bir mesele ile Türkiye’deki tüm gençleri çözümün parçası olmaya davet ediyoruz. Her bir mesele süreci için ana partner ile birlikte çok paydaşlı bir yapı üzerinden süreci tasarlıyor ve pek çok farklı disiplinden uzmanı mentorluk programımızla sürece dahil ediyoruz. DETAYLI BİLGİ İÇİN
Anasayfa Küresel Amaçlar ile ilişkili meselelerin toplumsal, ekolojik ve ekonomik süreçler içerisinde nereye ve nasıl evrildiğini, içinde ne tür potansiyel başlangıçlar taşıdığını keşfetmek üzere düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik dizileri. Örneğin koronavirüsün getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele aldığımız webinar'larda; bu krizin topluma, şirketlere, girişimlere, eğitime, iklim krizine ve sosyal fayda odaklı kurumlara etkisini işledik. DETAYLI BİLGİ İÇİN