Karbon Emisyonlarının Azaltılması

 

Günümüz dünyasında bağımlı olduğumuz endüstriyel aktiviteler karbondioksit emisyonlarını hızla artırıyor. Seyahat ederken, alışveriş sırasında veya yemek hazırlarken atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salımına sebep oluyoruz. Artan sera gazı emisyonları küresel ısınmayı doğrudan etkileyip gezegenimiz üzerinde kalıcı etkileri olan iklim değişikliğine karşı hızlandırıcı bir rol oynuyor. 

İklim krizinin beraberinde getirdiği bir çok çevresel ve sosyal problemin çözümü için ilk adımı bireyler olarak hayatlarımızda uyguladığımız küçük değişikliklerle atmamız gerekiyor. Çözümün bir parçası olmak için acilen harekete geçmeli ve daha sorumlu kararlar almaya başlamalıyız. Bireyler olarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için ürün, hizmet ve servislerin sürdürülebilir süreçlerden geçtiğinden emin olmalı; karbon ayak izimizi hesaplayarak bilinçli kararlar almalıyız. 

 

Karbon Ayak İzi

 

İnsan faaliyetlerinin çevreye etkisinin ölçülebilir hali olarak anılan karbon ayak izi üretimden tüketim ve ulaşıma kadar her bir hareketten doğrudan etkileniyor. Bir ürünün hammaddesinin seçiminden üretim aşamlarında kullanılan kaynaklara ve son tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçirdiği her süreç karbon ayak izini etkiliyor. Bireylerin tercih ettiği ürünlerin karbon ayak izi ise kendi ayak izlerinin bir parçası haline geliyor. Yani tükettiğiniz her ürün ve yaptığınız her tercih kendi ayak izinizin bir parçası.

Karbon ayak izi hesaplaması aslında verdiğimiz kararların etkisini şeffaflık içinde görebilmemizi sağlayan bir hesaplama yöntemi olarak da düşünülebilir. Sorumlu kararlar vermek için kullanabileceğimiz bu yöntem ile karbon ayak izimizi azaltarak dünya için harekete geçebiliriz.

 

Karbon Ayak İzini Azalt Mesele Süreci Başlıyor

 

imeceLAB olarak Anadolu Efes ana partnerliğinde tüm Türkiye’deki konuya ilgili bireyleri, bireysel olarak veya 2-5 kişilik takımlar oluşturarak , “Ürün, hizmet veya servislerin yaşam döngüsünü odağa alarak karbon ayak izinin azalmasını sağlayacak aksiyonları nasıl alırız?” sorusuna yenilikçi ve kapsayıcı çözüm fikirleri geliştirmeye davet ediyoruz. 

3 hafta sürecek olan Karbon Ayak İzini Azalt Mesele Süreci’nde;

  • Sosyal inovasyonun ve sürdürülebilir finansmanın temel prensipleri,
  • Tasarım Odaklı Düşünce metodolojisine uygun atölye çalışmaları,
  • Uzman mentor ağı desteği ve sosyal girişimcilik ekosistemine erişim imkanı

 

ile yaparak öğrenmeye dayalı bir bilgi ve deneyim alanı sunuyoruz. 

18 Eylül – 09 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu mesele sürecinde bir ürünün karbon ayak izini azaltmak için başlıca dört aşamayı ele alıyoruz: 

Ürünün Üretim Aşaması 

Bir hammaddenin ambalajlandığı son ürün aşamasına kadar tüm süreçlerinde karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?

Ürünün Satış ve Tedarik Aşaması

Ürünün tüketiciye ulaşana kadar tedarik, depolama gibi aşamalarında karbon ayak izini azaltmak için neler yapabiliriz?

Ürünün Kullanım Aşaması

Tüketiciye ulaşan ürünün yaşam döngüsünü artıracak sürdürülebilir sistemleri nasıl tasarlarız?

Atık Haline Gelen Ürünün Dönüşümü

Bir ürünün sürdürülebilir yöntemlerle geri dönüştürülebilmesi için en etkin atık yönetim sürecini nasıl tasarlarız?

Ödüller:
Girişimciler için Başlangıç Paketi

  • 5000₺ nakit desteği

  • Süreç desteği

  • Network oluşturma fırsatı

  • Mentorlük desteği

Anadolu Efes
Ana Partner

imeceLAB
Yürütücü