Aydınlatma Beyanı

Bu aydınlatma beyanı, Kolektif Etki Derneği (“imece” veya biz) olarak “imece.com” adresinde yer alan internet sitemizi (“internet sitemiz”) ziyaretiniz, bültenimize üye olmanız veya bizle farklı bir şekilde etkileşimde bulunmanız durumlarında işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz?

Her ilgili kişi grubu özelinde topladığımız kişisel verileri aşağıda bulabilirsiniz. Birden fazla grup altındaki kişisel verilerinizin işlenebileceğini lütfen unutmayın. Örneğin hem internet sitemizi ziyaret etmiş hem de bültenimize abone olmuşsanız her iki gruptaki kişisel verileriniz de işlenir.

İlgili Kişi Grubu Kişisel Veriler
İnternet sitesi ziyaretçisi
 • İnternet sitemizin nasıl kullanıldığı (örneğin ziyaret edilen sayfalar, ziyaret süresi, tarihi ve saati ve internet sitesiyle diğer etkileşimler)
 • Ziyarete ilişkin teknik bilgiler (örneğin IP adresi ve çerez verileri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, cihaz kimliği, ağ bağlantı tipi, tarayıcı, dil ve işletim sistemi gibi kullanılan cihaza ilişkin bilgiler)
 • Erişim sağladığınız şehir veya ülke gibi bölge düzeyinde konum bilgisi (IP adresi veya cihazın dil tercihi gibi teknik bilgilerden çıkarım yapılmaktadır)
Bülten üyesi
 • E-posta adresi
 • Bülten e-postalarıyla etkileşimler (örneğin e-postanın açılıp açılmadığı, tıklanan bağlantılar, tıklama sonrası internet sitesinin nasıl kullanıldığı)
Bizimle iletişime geçen kişiler
 • Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kimlik ve iletişim bilgileri

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Kişisel verilerinizin büyük bir çoğunluğunu bize kendi tercihinizle siz doğrudan iletirsiniz (örneğin bültene abone olarak). Fakat bazı durumlarda kişisel verilerinizi etkileşiminiz sırasında biz otomatik yöntemlerle toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizi;

 • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla (detaylı bilgi aşağıdadır),
 • İnternet sitemizdeki bülten ve iletişim gibi formlarla etkileşime girmeniz halinde,
 • Bülten e-postalarımızı okumanız sırasında,
 • Herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçmeniz halinde ilgili iletişim kanalı üzerinden

otomatik yöntemlerle elde ederiz.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tercihlerinizin ve bir kısım bilgilerinizin sonraki ziyaretlerinizde hatırlanabilmesi amacıyla cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerine ek işlevler kazandırmak, sitelerin daha verimli çalışmasını sağlamak veya ziyaretiniz hakkındaki bazı bilgileri internet sitesi veya çerezin sahiplerine iletmek amaçlarıyla kullanılabilir.

İnternet sitemizde yer alan çerezler ile bunların kullanım amaçlarına ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Çerez Sağlayıcı Ad Amaç
imece

(Birinci Taraf)

_ga

_gat

_gid

Bunlar Google Analytics çerezleri olup internet sitemizi nasıl kullandığınızı ölçümlemek için kullanılır. Bu ölçümleri çeşitli raporlar oluşturmak ve internet sitemizi geliştirmek için kullanmaktayız. Google’ın kendi aydınlatma beyanını okuyabilir ve tüm internet siteleri için Google Analytics tarafından takip edilmeyi sonlandırmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
İmece

(Birinci Taraf)

animation Site içerisindeki görsel geçişlerde animasyon hareketi ekleme işlevi görmektedir. 
YouTube

(Üçüncü Taraf)

CONSENT

YSC

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube bu çerezleri, internet sitesine gömülen YouTube videolarının izlenmesini takip etmek ve bant genişliğini ölçerek YouTube oynatıcısını optimize etmek için yerleştirmektedir.

Bu çerezler yalnızca sitemizde bulunan bir YouTube videosunu izlemek için ona tıklamanız durumunda cihazınıza yerleşir.

Tarayıcınızı, çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Çerezler hakkındaki tercihlerinizi ayarlamak için gerekli bilgileri, internet tarayıcınızın yardım sayfalarında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı aşağıda bulabilirsiniz:

 • İnternet Sitemizin Yönetimi. Sitemizin doğru çalışmasının sağlanması, erişmek istediğiniz içerik ve işlevlerin size sunulması ve sağlanması, bültenimize üyelik taleplerinizin yerine getirilmesi, internet sitemiz ve bültenimizde bulunabilecek teknik sorunların anlaşılması, tespit edilmesi ve düzeltilmesi.
 • Tanıtım Faaliyetleri. Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklenmesi amacıyla bilgilendirme yapılması ve bülten iletileri gönderilmesi, iş geliştirme ve iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi
 • Faaliyet Analizi ve İyileştirmesi. İnternet sitemiz ve bülten e-postalarımız ile etkileşiminizi analiz ederek site ve bülten üzerinde değerlendirmelerde bulunmak, bunları geliştirmek, bunlara yeni özellikler eklemek, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek.
 • Bilgi Güvenliği. Sitemiz üzerinde bilgi ve işlem güvenliğini sağlamak, kötü amaçlı kullanımları önlemek.
 • Taleplerinize yanıt vermek ve sizle iletişime geçmek.
 • Hukuki yükümlülüklerimize uyum sağlamak.
 • Yasal haklarımızı korumak ve kullanmak.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanakları nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde geçerli olan hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz:

 • İşlemenin kanunlarda öngörülmüş olması,
 • İşlemenin aramızda bir sözleşme kurulması ve bunun ifası için gerekli olması,
 • İşlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • İşlemenin hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle zorunlu olması,
 • İşlemenin, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması kaydıyla meşru menfaatlerimizin tesisi için gerekli olması.

Kişisel verilerinizi kimlere aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ve bu aktarımların amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı Grubu Aktarımın Amacı
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tedarik ve operasyon süreçlerimizin yürütülmesi, internet sitemizdeki teknik altyapıların kullanılması ve işletilmesi, sistem ve hizmetlerimizin korunması ve güvenli tutulması, internet sitemizle etkileşimlerinizin ölçümlenmesi ve geliştirilmesi, tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesi gibi çeşitli alanlarda üçüncü kişilerden hizmet almaktayız. Kişisel verilerinizin elde edilmesiyle ilgili yukarıda açıklanan amaçlarla aynı doğrultuda kişisel verileriniz bu tür hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmektedir. 
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler gereği zorunlu veya gerekli olan durumlarda kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliriz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize [imece@imece.com] veya [Tomtom Mah. İstiklal cad. No:189 Kat 2 Daire 3 Beyoğlu / İstanbul 34433] adresi üzerinden iletebilirsiniz. Başvurunuzun hızlı ve etkin yanıtlanabilmesi için KVKK Başvuru Formumuzu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Lütfen unutmayın ki kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek adına başvurunuzu takiben sizden kimliğinizin doğrulanması için ek işlemler gerçekleştirmenizi isteyebiliriz.

Son güncelleme tarihi: 06.10.2022