Etkili girişimlerin dönüştürücü gücü: B Corp Bootcamp

B Corp Bootcamp ile etkili girişimlerin B Corp olma yolculuğuna eşlik ediyoruz.

imece’nin yürütücülüğünde, Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, B Lab Europe ile S360’ın stratejik partnerliğinde ve ATÖLYE‘nin komünite partnerliğinde 9-10-11 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştiriyoruz.

B Corp sertifikasyonu nedir ?

B Corp, iş dünyasında pozitif değişimi teşvik eden ve şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını ön planda tutmalarını sağlayan bir sertifikadır. Ancak B Corp, sadece bir sertifika değil, bir taahhüttür. Bu, şirketlerin sadece kâr amacı gütmekten öte, çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerinin bir kanıtıdır. B Lab tarafından verilen bu değerli sertifika, şirketleri sosyal, çevresel ve kurumsal açıdan analiz eder ve değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda, yeterli puanı alan şirketler, B Corp olmaya hak kazanır ve sosyal, çevresel ve etik alanlardaki başarılarını tesciller.

Neden önemlidir?

B Corp olmak, bir şirketi “iyi şirketler” ekosisteminin bir parçası yapar. Bu, sadece iş dünyasında değil, tüm dünyada bir dönüşüm hareketi başlatır. “Dünyanın en iyisi olmak” yerine “dünya için en iyi olmak” yolunda ilerleyen B Corp sertifikalı şirketler, iklim krizi, toplumsal eşitsizlikler ve yeni ekonomik modeller gibi alanlarda öncü roller üstlenirler. Bu süreç, şirketlerin etkilerini kamuoyuna ve paydaşlarına görünür kılmalarını sağlar.

Bootcamp’in girişimlere B Corp sürecindeki katkısı ne olacak?

B Corp Bootcamp’e katılan girişimler, ileride B Lab ile yürütebilecekleri B Corp sertifikasyonu süreci için gerekli yetkinliklere ulaşma amacıyla eğitimlerle desteklenir. Böylece, girişimlerin B Corp adayı olma yolculuklarındaki dönüşümleri kolaylaştırılır.

B Corp Bootcamp;

  • 9-10-11 Şubat’ta İstanbul Bomontiada’daki ATÖLYE’de ön elemeyi geçen 8 girişimin katılımıyla gerçekleşecektir.
  • Başvuru döneminin ardından ön elemeyi geçen girişimler bir jüri değerlendirme gününe davet edilecektir. Tarih açıklanacaktır.
  • Girişimlerden biri kurucu ve biri süreci takip edecek çalışan olmak üzere toplam 2 kişinin katılımı beklenmektedir.
  • B Impact Assessment’ın modüllerden başlıkların yer aldığı, B Lab Europe’tan uzmanların dahil olacağı eğitimin ayrıntıları ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

Eğitmenler

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Başvurabilir?

Program, B Corp sertifikasyonuna sahip olmak isteyen ileri aşama girişimlerin başvurularına açıktır. Başvuracak girişimler, bünyesinde, Bootcamp’ten sonraki olası B Corp sertifikasyon sürecine tam zamanlı vakit ayırabilecek en az bir kişiyi bulundurabilecek ekip yapısına sahip olmalıdır.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri Nedir?

Programa başvuran girişimleri değerlendirilmesi ve seçimi; girişimin B Corp olabilme potansiyeli göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.

B Corp Bootcamp Başvuru Dönemine Dair Bilmem Gereken Başka Neler Var?

Başvuru dönemi sırasında, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü 15.00 – 16.30 arasında B Corp konulu bir webinar düzenlenecek. Etkinlikteki ilk panelde, B Corp Bootcamp partnerlerinden birer konuk ile etkinliğinin amacı ve önemi aktarılacak. İkinci panelde ise Türkiye’de B Corp olmuş girişimlerin katılımı ile B Corp olma deneyimleri ve kazanımları konu edinilecek. Etkinliğe katılmak için tıklayın.