Gezegenimiz ekonomik ve ekolojik krizler ile karşı karşıya. Dünyanın sahip olduğu sınırlı kaynaklar ve artan insan nüfusu ile birlikte ekonomide sürdürülebilir modellere geçiş önemli bir ihtiyaç haline geldi.

Döngüsel ekonomi modeli, ham maddeden atık oluşumuna kadar geçen süreçte bireyleri ve toplumu yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltirken tüketimi azaltmayı, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik ediyor. Gelecek nesilleri sürdürülebilir iş ve yaşam modellerine yönlendirerek toplumsal faydaya katkıda bulunuyor.

Döngüsel Ekonomi’de Geri Dönüşüm

 

Ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması, ham madde maliyetlerini azaltarak ekonomiye ve topluma fayda sağlar. Tekrar kullanılabilir kaynakların ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi, kirliliği ve karbon emisyonunu azaltır.

Ambalaj atıkları, günümüzde tekrar kullanılabilir kaynak olarak değerlendirilebilecek ürünlerden biri. Geri dönüşüm ile sisteme yeniden kazandırılmalarını sağlamak için yenilikçi döngüsel modellere ihtiyaç var.

Döngüsel Ekonomi Mesele Süreci Başlıyor

 

imeceLAB olarak Coca-Cola İçecek ana partnerliğinde tüm Türkiye’deki gençleri, döngüsel ekonomi bakış açısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümü üzerine projeler geliştirmeye davet ediyoruz.

26 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan online mesele sürecine dahil olan gençler, “Döngüsel ekonomi bakış açısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranlarını nasıl artırabiliriz?” sorusuna sürdürülebilir, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirecekler.

Döngüsel Ekonomi Mesele Süreci’nde takımlar,

– sosyal inovasyonun temel prensipleri,
– döngüsel ekonomi odaklı eğitim müfredatı,
– İnsan Odaklı Tasarım metodolojisine uygun atölye çalışmaları,
– uzman mentor ağı desteği,
– sosyal girişimcilik ekosistemine erişim imkanı

ile yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim yaşayacaklar.

Tüm Türkiye’den lise, üniversite, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunların, 2-5 kişilik takımlar halinde katılabileceği programın başvuruları kapandı.

Coca-Cola İçecek
Ana Partner

imeceLAB
Yürütücü

Döngüsel Ekonomi Mesele Soruları