Gezegenimiz ekonomik ve ekolojik krizler ile karşı karşıya. Dünyanın sahip olduğu sınırlı kaynaklar ve artan insan nüfusu ile birlikte ekonomide sürdürülebilir modellere geçiş önemli bir ihtiyaç haline geldi.

Döngüsel ekonomi modeli, ham maddeden atık oluşumuna kadar geçen süreçte bireyleri ve toplumu yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltirken tüketimi azaltmayı, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik ediyor. Gelecek nesilleri sürdürülebilir iş ve yaşam modellerine yönlendirerek toplumsal faydaya katkıda bulunuyor.

Döngüsel Ekonomi’de Geri Dönüşüm

 

Ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması, ham madde maliyetlerini azaltarak ekonomiye ve topluma fayda sağlar. Tekrar kullanılabilir kaynakların ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi, kirliliği ve karbon emisyonunu azaltır.

Ambalaj atıkları, günümüzde tekrar kullanılabilir kaynak olarak değerlendirilebilecek ürünlerden biri. Geri dönüşüm ile sisteme yeniden kazandırılmalarını sağlamak için yenilikçi döngüsel modellere ihtiyaç var.

Döngüsel Ekonomi Mesele Süreci 

 

imeceLAB olarak Coca-Cola İçecek ana partnerliğinde tüm Türkiye’deki gençleri, döngüsel ekonomi bakış açısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümü üzerine projeler geliştirmeye davet ettik.

26 Mart 2021 tarihinde başlayan online mesele sürecine dahil olan gençler, “Döngüsel ekonomi bakış açısıyla ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranlarını nasıl artırabiliriz?” sorusuna sürdürülebilir, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirdiler.

Mesele Süreci’nde

– sosyal inovasyonun ve döngüsel ekonominin prensipleri,
– İnsan Odaklı Tasarım metodolojisine uygun atölye çalışmaları,
– uzman mentor ağı desteği ve sosyal girişimcilik ekosistemine erişim imkanı

ile yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim yaşayan takımlar arasından Jüri Üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda önceliklendirilen 3 takım açıklandı:

Beyond Team

“MariNet” isimli projesi ile atık balık ağlarını ham plastiğe dönüştürüp katma değeri yüksek ürünlere çevirmeyi amaçlıyor.

Orenda

Re-fil projesi ile plastik atıklarını azaltmak adına refill sitemlerini yaygınlaştırmak ve geniş kitlelerce kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Re-MIM

Acade-mim projesi, nesne-mekan atölyeleriyle atıkları tasarım aracılığıyla dönüştürmeyi amaçlıyor.

Döngüsel Ekonomi Mesele Soruları

 

Coca-Cola İçecek
Ana Partner

imeceLAB
Yürütücü