TOYİ

Nedir?

Çocuklar katılımcı yaklaşım ve hikayeleştirmeyle yaşadıkları olayların dışavurumunu daha rahat yapıyorlar.

Toyi, oyunun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara problem çözme, duygularını ifade etme gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmak; hayalgücü ve yaratıcılıkları gelişmiş, üretken ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak için oyuncak kitleri tasarlıyor. Çocukların birbirleriyle olan etkileşimini arttırmanın yollarını arayan ekip

içeriklerini geliştirip atölyeler düzenlemeyi planlıyor. Düşük maliyetli, nitelikli ve kolaylaştırıcı malzeme ve/veya hazır kurgulanmış atölyeler aracılığıyla çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerini arttırmayı ve kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir üretim süreci ile yaratıcılıklarının farkına varmalarını sağlamayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Neden?

Hayalgücü ve yaratıcılık dünyaya değer katmış her bireyin birleştiği iki nokta, çocuklarda bu iki önemli değeri geliştirmenin en etkili yolu da oyun.

Oyun sürecini bütün olarak ele alıp hikayeleştirme vb. araçlarla destekleyip hedef kitlesindeki dezavantajlı çocukların yaşadıkları olumsuzlukların etkilerini oyunun iyileştirici gücüyle atlatmalarını sağlamayı hedefliyor. Çocukların gelişim sürecinde yaratıcılıklarını destekleyecek, üretime teşvik ederek temel bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayacak

oyun alışkanlıkları kurabilecekleri oyun ortamı ya da materyal tasarlıyor. Çocukların büyüme dönemlerinde keşfetme güdüsü, merak, hayal gücü gibi yetkinliklerinin geliştirilebilecek şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve gelişim dönemindeki çocukların hayal güçlerine etki edebilecek her türlü çözümü önemsiyor.

Zaman Tüneli

Keşfet

Keşfet

15.03.2017

Mülteciler başta olmak üzere, çeşitli olumsuz şartlardan dolayı oyun/oyuncağa ulaşamayan çocuklara yaratıcı özgüven kazandırmayı ve oyunun iyileştirici gücünü kullanmayı hedefledi.

Tanımla, Fikir Üret

26.03.2017

Başlangıçta örneklerin gösterilmesi ve parçaların tanıtılmasının ardından her bir çocuğun kendi yorumuyla oyuncak ürettiği gözlemine ulaştı. Parçalar ve içerik çocukların daha önce karşılaştıklarından farklı olduğu için bireysel inceleme ile başladıkları keşfetme sürecinden sonra birbirleriyle iletişim kurarak ilerledi. Ekip, edindikleri içgörülerle test aşamasını farklı kesimlerle devam ettirdi.

Tanımla, Fikir Üret
Prototiple, Test Et, Geliştir

Prototiple, Test Et, Geliştir

22.04.2017

Test sonunda kitin oyun sürecini nasıl yönlendirdiğini ve katılımcı yaklaşımın çocukların sahiplenmelerini nasıl etkilediğini gözlemledi. Atölyelerle desteklenen ve farklılaşan oyun kitleri geliştiriyor.

Ön Kuluçka Finali

17.06.2017

Toyi ekibi düşük maliyetli, yaparak öğrenme deneyimi yaşatan ve çocukların yarattıkları
oyuncakların hikayeleriyle kendilerini ifade edebildikleri bir oyun kiti tasarladı. Okullar ve belediyelerin bu kiti kullanmalarıyla elde edilen gelir ile köy okulları ve toplum merkezlerine ulaşmayı hedefliyor. İş modelleri ve yaratmak istedikleri sosyal etki ile kazanan takımlardan biri oldu. Kuluçka döneminde gelişmeye ve etki alanlarını genişletmeye devam edecekler.

Ön Kuluçka Finali

Proje Takımı

Elif Atmaca
Tasarımcı
Ögeday Uçurum
Proje Koordinatörü

Projeyi Paylaş