2020’de imece

‘‘Toplumsal sorunlara nasıl birlikte, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulabiliriz?’’ sorusunu keşfetmek amacıyla 2016 yılında kurulan imece olarak, kolektif etkinin ve etkin işbirliklerinin önemini geçtiğimiz 4 yıllık süreçte deneyimledik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmaya 120 aydan az bir süre kala, yenilikçi yapıları hızlandırmak ve ekosistemsel restorasyonunu merkeze almak amaçlanırken, küresel sosyal ve çevresel meselelere dair farklı bir senaryoya uyandık. İklim krizi ve bunun tetiklediği yangınlar, su ve gıda krizi, mültecilerin mevcut durumu ve varolan meselelere bir katman olarak eklenen küresel salgın! Böyle bir ortam içerisinde yılı nasıl değerlendirdik, nelere imza attık?