Coca-Cola Company // Atıksız Bir Dünya Raporu

Ambalaj atıklarını döngüsel ekonominin bir parçası haline getirmek ve her eski şişenin yeni bir şişe olarak geri dönüşümünü sağlamak amacıyla “Atıksız Bir Dünya” girişimini başlatan Coca-Cola Company’nin 2018-2019 yılları arasındaki gelişim raporudur.