Çözüm Doğrulama

monolab ekibi, projelerini geliştirirken yaptıkları masa başı araştırmaları sayesinde bir sorun listesi oluşturmuştu. Ekip, Destek Programı 1. çalışmasının ardından, bu sorunları hem sahada gözlemlemek hem de analiz etmek için 3 grupla görüşmeler yaptı. Cinsiyet rolleri ve mesleklerin kızlar tarafından nasıl algılandığını anlayabilmek için, 42 kız çocuğuna yüz yüze görüşmeler ve anketler aracılığıyla sorularını yöneltti. Hikâyeleri anlamak ve sorun analizi yapabilmek için daha önceden farklı programlama eğitimlerine katılmış kız öğrenci ve mühendis kadınlarla görüşen ekip, öğretmen ve veli gibi gözlemciler ile kadın çalışmaları yapan uzmanlarla da görüştü. 2. çalışma sırasında ise saha araştırması ve uzman görüşlerini değerlendirme süreci ve Proje Pazarı’ndaki mentor görüşleri, kızları teknoloji ve mühendislik alanlarına teşvik etme yöntemlerini belirlemede yardımcı olurken, hedef kitleye odaklanmada, iş ve gelir modellerini şekillendirmede ve iletişim metodunu geliştirmede etkili oldu. Ekip ayrıca iş modeli için bir konsept ve motivasyon hikâyesi de belirledi.