Çözüm Doğrulama

Farklı kurumlardan uzmanlarla görüşen ekip, İzmir, İstanbul, Giresun, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl illerinde yaşayan 180 çocuk ve yetişkinden ‘’Kadın’’ ve ‘’Erkek’’ tanımlarını alarak ve ev içi toplumsal rolleri nasıl algıladıklarını ölçen ‘’Evdeki Çöp İnsanlar’’ adında bir değerlendirme aracı geliştirerek uyguladı. Ailelerle birebir röportajlar yapan Öğrenme Tasarımları ekibi, konuyla ilgili raporları, oyuncakları, çocuk kitaplarını ve animasyonları inceledi ve sonuçları analiz ederek Toplumsal Eşitlik Kiti (TEK) içerisinde yer alması gereken öncelikli konuları, farklı uygulamaları ve oyunu geliştirdi. Oyunu kurgularken kullandıkları dinamikler, çocukların “kadın” ve “erkek” kavramlarına verdikleri cevaplar ve ailelerin, öğretmenlerin söylemleriyle şekillendi. Ekip, araştırma aşamasında oyunu ve TEK’i hedef kitleyi anlayarak geliştirdi.