Çözüm Doğrulama

reflect, kadın tekstil çalışanları ve Suriyeli genç kızlar olmak üzere iki farklı faydalanıcı grubunu ve bu grupların öngördükleri ihtiyaçlarını belirledi. Ekip, Suriyeli genç kızlar ile yaptıkları röportajlar neticesinde eğitime ilişkin ihtiyaçlarının tahminlerinden daha spesifik olduğunu ve onlara kapsayıcı bir sosyal etki modeli oluşturmanın efektif olmayacağını fark etti. reflect, koleksiyonlarının üretiminde çalışan kadınlar ile yaptıkları birebir görüşmelerin sonucunda içinde bulundukları endüstride çalışan kadınların güçlenmesi konusunun büyük bir etki alanı olabileceğini keşfetti. Türkiye’de çalışan 1 milyon kadın tekstil çalışanın güçlenmesi, bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi adına çalışmaya başladılar. Ana faydalanıcı grubunun birlikte çalıştıkları tekstil sektöründeki kadınlar olması etki modellerini netleştirdi.