Çözüm Doğrulama

Wo-Co ekibi saha araştırmaları kapsamında birebir görüşmeler ve grup görüşmelerinin yanı sıra anket yaptı. Bu saha çalışmaları sırasında pek çok değerli içgörü edinildi. Birebir görüşmelerde; kadın liderlerin sahip olduğu özelliklerin yeni dünya gereklilikleri ile örtüşmesi ve bunun hâlihazırdaki liderlik kalıplarına alternatif olacağı ortaya çıktı. Grup görüşmesinde ise, kurumsal hayatta “boys’ club”ların olduğu ve yalnızca bu farazi yapılar nedeniyle bile, kadınların nitelikli işlerden haberdar olamadığı, “boys’ club” içerisinde yer alamadığı, üst kademeye seçilirken “boys’ club” oluşumların etkisi olduğu bilgisi kaydedilmiştir. Anketten çıkan şaşırtıcı sonuçlardan bir tanesi de kadın-erkek eşitliğine aykırı bir görüş olmamasına rağmen kadın yöneticiye önyargılı bakıldığı olmuştur. Yapılan saha araştırmaları ve Destek Programı çalışmaları dahilinde gerçekleşen Proje Pazarı, Wo-Co ekibine projelerine netlik kazandırdı. Başta online olarak tasarlanan platform, ekip kararıyla ağırlıklı olarak yüz yüze verilecek eğitimler olarak dönüştürülmüştü. Ancak, Proje Pazarı kapsamında alınan geri bildirimler sonucunda online platform ve içeriklerin gerekliliği konusundaki fikir pekiştirildi. Ayrıca online eğitim içeriklerinin daha etkileyici olması adına, “gamification” (oyunlaştırma) metodu önerilmiş ve araştırılmaya başlanmıştır.