Modelimiz

imece Destek Programı, sosyal girişimcilere yönelik yürüttüğümüz kuluçka programımız. 2017’den bu yana öğrenimlerimizle yenilediğimiz programımızı, 2019 yılında Zorlu Holding ana partnerliği ve İTÜ Çekirdek stratejik işbirliği ile hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında sosyal, kültürel, ekolojik, toplumsal bir problemi çözmeyi amaçlayan; sosyal fayda üretmeyi merkezine alan; finansal sürdürülebilirliliğini önceliklendiren; insana, topluma ve doğaya duyarlı ürün ve hizmet geliştiren girişimleri fon, mentorluk, ağa erişim, ofis imkânı gibi kaynaklarla bir araya getiriyoruz.

Yöntemimiz

Her sene Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında bir tema belirliyor ve bu tema etrafındaki meseleler kapsamında girişimcilere çağrı açıyoruz. İlgili alanda ürün, servis ve sistem tasarlayan, prototipleme aşamasını geçmiş girişimleri 2 aşamalı değerlendirmeye alıyoruz. Girişimlerin mevcut durumlarını güçlendirmek ve etki/sosyal fayda potansiyellerini ortaya çıkarmak için 20 girişimin yer aldığı 2 günlük Bootcamp düzenliyoruz. Bootcamp’e katılan girişimlerden seçilen üçü ise İTÜ Çekirdek ve imece ortak programına dahil olarak 3 aylık bir kuluçka sürecinden geçiyor. Bu süreçte İTÜ Çekirdek tarafından, girişim eğitimleri, çalışma alanı ve girişime göre özelleştirilmiş ürün/servis/sistem geliştirme desteği sağlanırken, imece tarafından da ağa erişim, mentorluk ve her bir girişime 60.000 TL hibe imkânı sunuluyor.  

Amacımız

Sosyal girişimlerin toplumsal ve sistematik dönüşümleri tetikleyen en etkin, en güncel yapılar olduğuna inanıyoruz. Girişimcilik yaklaşımı ile sosyal fayda üretmeyi odağına alan sosyal girişimler, sosyal inovasyonun oluşmasını sağlar. Stanford Social Innovation Review yayınının, “Sosyal İnovasyonu Yeniden Keşfetmek” adlı makalesinde de belirtildiği gibi “bir inovasyon ancak terazi ibresi toplumsal değere doğru kayarsa, bireysel değerden -girişimciler, yatırımcılar ve sıradan (dezavantajlı olmayan) müşteriler için kazançtan- ziyade kamuya ya da toplumun geneline fayda sağlarsa, gerçekten sosyaldir. Sosyal inovasyonları sıradan inovasyonlardan ayırmak istiyoruz çünkü dünya halihâzırda yenilikler üretmek ve yaymak için zaten donanımlı. Sosyal inovasyon ancak pazarın başarısız kaldığı zamanlarda (kamu için üretilen ürünler söz konusu olduğunda) önem kazanır, çünkü bu durumda kimsenin karşılayamadığı ihtiyaçları karşılar ve başkasının yaratamayacağı bir değer ortaya çıkarır.” Biz de bu değeri yaratma gayretinde olan girişimleri destekleyerek ve kurumlarla bir araya getirerek sosyal girişimlerin gelişmesi ve ölçeklenmesini kolaylaştırıyoruz.

Komünitemiz

Çoğunluğu nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kız çocukları ve kadınların güçlenmesi, erişebilirlik alanlarında ürün, hizmet ve sistem geliştiren sosyal girişimlerden oluşan mezun ağımızın yanı sıra iş geliştirmeden hukuka, tasarımdan teknolojiye pek çok farklı disiplinde uzmanlıkları olan bir mentor ağımız var. Bunun yanı sıra özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademiden kurumlar ile sosyal girişimleri bir araya getirerek ortak çalışma ve işbirliği alanları oluşturuyoruz.

Temalar

Etkinlik ve içeriklerimiz ile sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor; Destek Programı ile sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri eğitim, mentorluk, hibe kaynakları ile buluşturuyoruz. 7 ay süren her bir Destek Programı sürecinde bir temaya ve temalarla ilgili meselelere odaklanıyoruz. Temalarımızı ve meselelerimizi, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirliyoruz.

Meseleler

Eşⅰtsizliklerin Azaltılması

Dezavantajlı Grupların Sosyal ve Ekonomik Anlamda Güçlenmesi

Tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı alanlarında eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet veya sistem, “Toplumdaki eşitsizliklerin azaltılması için dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini ve kapsayıcılığı nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvurular kapandı.

Eşⅰtsizliklerin Azaltılması

Engelli Bireylerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması

Engelli bireyler, eğitim ve iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamıyor. Toplumda, engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet veya sistem, “Herkes için erişilebilir eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım olanaklarını nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvurular kapandı.

Eşⅰtsizliklerin Azaltılması

Mültecilerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması

Mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet ya da sistem, “Mültecilerin eğitim, istihdam, sosyal hayata katılımını destekleyen ve psiko-sosyal durumlarını iyileştiren araç, model ve yöntemleri nasıl geliştiririz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvurular kapandı.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların ekonomik hayata eşit katılımı

Kadınlar işe girebilme ve yükselmede çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Kadının ekonomik hayata katılımını ve ekonomik hayatın her seviyesinde eşit bir şekilde yer almasını sağlayacak model ve araçları nasıl tasarlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi

Kadınlar ve kız çocukları eğitimin çeşitli aşamalarına eşit olarak erişemiyor.  Kadınlar ve kız çocuklarının eğitime erişimlerini artırmayı nasıl sağlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitim modelleri ve içeriklerinin yeniden tasarlanması

Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı eşitsizlikleri çeşitli eğitim içerikleri ve modelleri yeniden üretiyor. Eğitim modellerini ve eğitim içeriğini toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde nasıl yeniden tasarlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların sağlıklı ve iyi olmalarının sağlanması

Kadınlar fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlarıyla ele alındığında sağlık konusunda ortak sorunlarla karşılaşıyorlar. Kadınların bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarını sağlayan araçları, modelleri ve yöntemleri nasıl geliştirebiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Öğrencilere göre özelleşebilen eğitim modeli

Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz? Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre şekillenmemiş bir sistem öğrenmeyi, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmasını ve gelişimini kısıtlıyor.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Etkileşimi ön plana çıkaran öğrenme ortamları

Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz? Temel okul donanımlarının yeterli olmaması, birbirinden öğrenmeye kapalı ve katılımcı olmayan sınıf iklimleri gibi sorunlar öğrenme ortamlarını verimsizleştiriyor.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimi

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz? Cinsiyetten fiziki durumuna farklı özeliklerinden dolayı dezavantajlılık yaşatılan çocukların eğitime devam oranı oldukça düşük.

Başvurular kapandı.

Süreç

FARK ET

Bilgi Sahibi Ol, Başvur

Girişimin ortaya koyduğumuz meselelere çözüm üretiyor mu? Mülteci, engelli ve dezavantajlı grupların erişebilirliğini sağlıyor mu? Kaynakları ve başvuru koşullarını incele, destek programına başvur.  

Başvuru Tarihleri:

30 Nisan  – 24 Haziran 2019

imece ile Tanış

Sosyal girişimci olup olmadığını değerlendirebileceğin, programın detaylarını öğreneceğin ve yatırımcılarla tanışacağın Ankara ve İstanbul’daki imece etkinliklerine katıl. Tarih ve mekân detayları çok yakında.

Tarih:

Mayıs 2019

Ön elemeyi geç, Bootcamp’e katıl

2 günlük Bootcamp’te imece mentorları ile fikir doğrulama, etki modelleme, iş modeli geliştirme alanlarında çalış; alandan uzmanlarla bir araya gel. Bootcamp sonunda yapılan sunumlar imece mentorları tarafından değerlendirmeye alınacak ve kuluçkaya geçecek 3 girişimin belirlenmesinde rol oynayacak.

Mekan:

İTÜ Çekirdek

Tarih:

5-7 Temmuz 2019

Aramıza Katıl

Temmuz – Ekim süresince imece Destek Programı’na dahil olacak 3 girişim duyurulacak. Duyurulan 3 girişim aynı hafta İTÜ Çekirdek’in de jüri değerlendirmesine katılacak.

Tarih:

5 Temmuz 2019

İnziva

Girişimlerimizle neyi değiştirmek istiyoruz, nasıl değiştireceğiz, paydaşlarla nasıl işbirliği yapacağız sorularına cevap arayacağımız ve ortak bir vizyon oluşturacağımız 2 günlük inziva buluşmasında bir araya geliyoruz.

Tarih:

26 – 27 Temmuz 2019

Yer:

İstanbul

Kuluçkaya Dahil Ol

imece ekibi, koçları ve mentorları tarafından etki modellemeden, faydalanıcı kitlesi oluşturmaya, paydaş geliştirmeden, iletişime farklı alanlarda girişiminizin ihtiyaçlarına yönelik tasarlayacağımız süreç ile eğitim, mentorluk, ağa erişim, hibe gibi destekler alacaksın. İTÜ Çekirdek’te ofis imkânının yanı sıra, Ağustos ayındaki iş geliştirme eğitimlerine katılarak, Big Bang’de değerlendirmeye girme hakkı kazanacaksın.

Tarih:

Temmuz – Ekim 2019

Yer:

İstanbul ve online platform

Mezuniyet ve Big Bang’de değerlendirmeye alınma

Kuluçka sürecini tamamladıktan sonra yatırımcılar ve kurumlarla bir araya geleceğin mezuniyet buluşmasının yanı sıra Big Bang’de son 20’ye kalan girişimler arasında olmak için değerlendirmeye alınma hakkı elde edeceksin.

YOLA ÇIKMAYA HAZIRSIN

Sağladığımız Kaynaklar

Mentorluk

Farklı disiplinlerden profesyonellerden oluşan imece ve İTÜ Çekirdek mentorlarıyla birebir görüşürsün.

Çalışma Alanı

Takımınla İTÜ Çekirdek’te çalışma ve komünitede yer alma imkânı yakalarsın.

Hibe

Karşılıksız verilen 60.000 TL hibe ile sosyal girişimini geliştirirsin.

Eğitim

İnsan odaklı tasarımdan etki ölçümüne sosyal girişimler için tasarlanmış eğitimlere katılırsın.

Ekosisteme Erişim

Girişim, teknoloji, tasarım ve sosyal fayda ağlarına daha kolay erişebilirsin.

Yatırımcı İlişkileri

Etki yatırımcıları ve kurumsal şirketler ile iş birliği geliştirme fırsatı yakalarsın.

Başvuru Koşulları

Ekip üyelerinin;

 • meseleye tutkuyla bağlı olması,
 • en az birinin mesele üzerinde çalışmış/çalışıyor olması ya da konunun bizzat muhatabı olması,
 • girişim için gerekli temel yetkinliklerin ekip içinde yer alması (örneğin, ürün bir mobil uygulama ise ekipte bir yazılımcının olması)
 • iş geliştirme, tasarım, ticari farkındalık alanlarında yetkin olması,
 • girişimde en az iki kişinin tam zamanlı çalışması gerekiyor.

Sosyal girişim fikrinin;

 • temaya uygun olması,
 • en az prototip aşamasını geçmiş olması,
 • net bir problem tanımına ve takım üyelerinin saha deneyimlerine dayanması,
 • ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüşme potansiyeline sahip olması,
 • sosyal etki potansiyelinin yüksek olması,
 • uygulanabilir, hayata geçirilebilir olması gerekiyor.

Seçilen girişimlerin;

 • ekip olarak bootcamp, inziva, kuluçka, mentor ve koç görüşmeleri ile Ağustos ayında gerçekleşecek İTÜ Çekirdek’teki eğitimlere katılması,
 • imece ekibi, koçlar ve mentorlar ile belirlenen çalışmaları gerçekleştirmesi, takip etmesi
 • süreci belgelemesi gerekiyor. (Belgeleme araç ve yöntemleri programa dâhil olacak takımlarla paylaşılacaktır.)