Nedir?

3 ay ön kuluçka 4 ay kuluçka olmak üzere 7 aylık süreçten oluşan Destek Programı; sosyal girişimci adaylarının belirli temalar dâhilinde kendilerine dert edindikleri meselelere yönelik çözümler üretmelerini, ürettikleri çözümleri geliştirmelerini sağlayan bir programdır. Program süresince sosyal girişimci adaylarına eğitim, mentorluk ve hibe desteği sağlıyoruz.

Ön Kuluçka

Tasarım odaklı düşünme (insan odaklı tasarım), yalın iş geliştirme, hikaye anlatıcılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı yoğun “eğitim süreci” boyunca her takıma bir inovasyon koçu eşlik eder. Takımlar, koçlarıyla yaptıkları düzenli buluşmalar ve alanlarında uzman kişilerle yapacakları mentorluk görüşmeleri yoluyla geri bildirimler alır, girişim fikirlerini geliştirirler.

Kuluçka

Jüri tarafından belirlenerek hibe alıp kuluçkaya devam eden takımlar, bu süreçte sosyal girişim fikirleriyle ilgili temel varsayımlarını test ederler, hipotezlerini kanıtlamak ve ürün/kavram doğrulaması yapmak üzere Yalın Ürünlerini (MVP) üretirler. Koçları, kuluçka süreç boyunca takımlara destek olmaya devam eder.
Kuluçka dönemini tamamlayan takımlar, potansiyel yatırımcılardan oluşan izleyici kitlesine sosyal girişimlerini anlatma imkanı yakalarlar.

Temalar

Etkinlik ve içeriklerimiz ile sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor; Destek Programı ile sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri eğitim, mentorluk, hibe kaynakları ile buluşturuyoruz. 7 ay süren her bir Destek Programı sürecinde bir temaya ve temalarla ilgili meselelere odaklanıyoruz. Temalarımızı ve meselelerimizi, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirliyoruz.

Eşitsizliklerin
Azaltılması

Yakında

Meseleler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların ekonomik hayata eşit katılımı

Kadınlar işe girebilme ve yükselmede çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Kadının ekonomik hayata katılımını ve ekonomik hayatın her seviyesinde eşit bir şekilde yer almasını sağlayacak model ve araçları nasıl tasarlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların sağlıklı ve iyi olmalarının sağlanması

Kadınlar fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlarıyla ele alındığında sağlık konusunda ortak sorunlarla karşılaşıyorlar. Kadınların bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarını sağlayan araçları, modelleri ve yöntemleri nasıl geliştirebiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitim modelleri ve içeriklerinin yeniden tasarlanması

Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı eşitsizlikleri çeşitli eğitim içerikleri ve modelleri yeniden üretiyor. Eğitim modellerini ve eğitim içeriğini toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde nasıl yeniden tasarlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi

Kadınlar ve kız çocukları eğitimin çeşitli aşamalarına eşit olarak erişemiyor.  Kadınlar ve kız çocuklarının eğitime erişimlerini artırmayı nasıl sağlayabiliriz? Kaynakları incele, çözümünü üret.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Öğrencilere göre özelleşebilen eğitim modeli

Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz? Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre şekillenmemiş bir sistem öğrenmeyi, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmasını ve gelişimini kısıtlıyor.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimi

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz? Cinsiyetten fiziki durumuna farklı özeliklerinden dolayı dezavantajlılık yaşatılan çocukların eğitime devam oranı oldukça düşük.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Etkileşimi ön plana çıkaran öğrenme ortamları

Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz? Temel okul donanımlarının yeterli olmaması, birbirinden öğrenmeye kapalı ve katılımcı olmayan sınıf iklimleri gibi sorunlar öğrenme ortamlarını verimsizleştiriyor.

Başvurular kapandı.

Süreç

FARK ET

Bilgi Sahibi Ol, Başvur

Belirlenen meseleler, sosyal girişimcilik, insan odaklı tasarım konuları ile ilgili birçok kaynağa erişerek bilgi sahibi ol. Üzerinde çalıştığın ya da bir süredir kafa yorduğun fikrinle, destek programına dâhil olmak için başvur.

Başvuru Tarihleri
11 Kasım – 28 Aralık 2017

Destek Programı’na Dâhil Ol

Değerlendirme kriterlerine uyan ve seçilen 10 takım arasına girerek Destek Programı’na dâhil ol!

Duyuru Tarihi
15 Ocak 2017

Çalışma 1 – Sorun Doğrulama

3 günlük bu ilk yoğun çalışmada destek programına seçilen diğer ekiplerle, süreçte yanında olacak inovasyon koçunla ve farklı uzmanlıklara sahip mentorlarla tanışırsın; takımınla ortak bir vizyon belirleyip sosyal girişimcilik, meseleler ve destek programı hakkında imece ailesiyle aynı sayfaya gelirsin.

Meseleye dair sahip olduğun bilgi ve deneyimlerinle getirdiğin varsayımları ortaya döktüğün, İnsan Odaklı Tasarım metodolojisinin ilk adımını deneyimlersin.

Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilmiş örnek modelleri inceleyerek, fikrini kendi coğrafyana uygun geliştirebilmek için yereldeki bağlamı resmedersin, farklı paydaşları anlarsın.

Tarih
19 – 21 Ocak 2018

Mekân
ATÖLYE

İzle, Dinle, Deneyimle

Ekibinle sahaya inip üzerinde çalıştığın meseleye dokunan insanları biraz daha anlamak için 3 haftan var.

Odağındaki insanların ihtiyaçlarını daha derinden anlamak ve üzerinde çalıştığın meseleye yenilikçi çözümler getirebilmek için çeşitli yöntem ve araçları kullanarak kullanıcı araştırması yap.

Meselenin odağındaki insanlarla empati kurmak, durumları ve sorunları onların gözünden görmene ve tasarım probleminle ilgili önemli öğrenimler kazanmanı sağlar.

Araştırma Süresi
21 Ocak – 9 Şubat 2018

Çalışma 2 – Çözüm Doğrulama

Yine 3 gün sürecek bu ikinci çalışmada, ekibinle sahadan getirdiğin öğrenimleri anlamlandırarak elinden geldiğince çok yaratıcı fikir üretirsin. Ürettiklerine eleştirel gözle bakarak nihai fikrini olgunlaştırır; çeşitli seviyelerde prototiplerini yaparak test planını detaylandırırsın.

İş modelinin temel bileşenleri üzerine çalışır, test sürecinde bunların sağlamasını yapmak üzere detaylandırırsın.

Eğitim Tarihi
9 – 11 Şubat 2018

Mekân
ATÖLYE

Test Et, Geliştir

Çeşitli seviyelerde prototiplerini yaparak yavaş yavaş hayata geçirmeye başladığın fikrini potansiyel kullanıcılarla ve/veya faydalanıcılarla test ederek, onların geri bildirimlerini alırsın. Bu bilgiler doğrultusunda fikrini geliştirmeye devam edersin.

Araştırma Süresi
12 Şubat – 19 Mart 2018

Ara Değerlendirme

Ürün / servis / sistem fikrini açıkça tanımla, iş modelini paylaş ve ön elemeyi geçersin!

Tarih
21 & 22 Mart 2018

Mekân
ATÖLYE

Pitching Eğitimi

Pitching eğitiminde, takımınla birlikte geliştirdiğin sosyal girişim fikrini etkili bir biçimde sunmanın tekniklerini öğrenir, final sunumuna hazırlanırsın.

Tarih
24 Şubat & 24 Mart 2018

Mekân
ATÖLYE

Büyük Güne Hazırlan

Sosyal girişim fikrini en etkili şekilde sunmak üzerine çalışır, görsel-işitsel-mekânsal provalarını gerçekleştirirsin.

Hazırlık Tarihi
22 Mart – 7 Nisan 2018

Mekân
ATÖLYE

Jüri Değerlendirmesi

Jürinin ve davetlilerin karşısında yapacağın sunumunla seçilen 3 takım arasına gir ve 120.000 TL hibe alarak kuluçka sürecine devam et!

Tarih
7 Nisan 2018

Mekân
ATÖLYE

Yoğunlaş, İlk Adımı At

Takımınla, aradan hızlıca geçen 3 yoğun ayın değerlendirmesini yaparak, sizi bekleyen kuluçka sürecinde yapacaklarınız üzerine yoğunlaşırsın. imece mentorlarıyla sosyal girişiminin hayata geçirilmesi için gereken yol haritanı çıkarır, adımlarını netleştirirsin.

Kuluçka Süreci

4 aylık kuluçka sürecinde yol haritan ışığında, girişiminin kurumsal kimlik çalışmasından komünite stratejisini belirlemeye dek birçok alanda mentorluk desteği alırsın. Hibeni; ürününü, hizmetini ve/ya sistemini hayata geçirebilmek için doğru şekilde kullanırsın. Yatırımcı karşısına çıkmaya hazır olacak şekilde tüm detayları netleştirirsin.

Tarih
Nisan – Ağustos 2018

Yatırımcı Sunumu

Kuluçka döneminde olgunlaştırdığın iş modelini, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına melek yatırımcılardan fon sahiplerine potansiyel destekçi ve yatırımcı olabilecek kitleye final sunumunu yaparsın. Artık sosyal girişim olarak yola çıkmaya hazırsın!

YOLA ÇIKMAYA HAZIRSIN

Sağladığımız Kaynaklar

Mentorluk

Farklı disiplinlerden profesyonellerden oluşan mentorlarımızla birebir görüşürsün.

Çalışma Alanı

Takımınla ATÖLYE’den çalışma ve komünitede yer alma imkanı yakalarsın.

Hibe

Karşılıksız verilen 120.000 TL hibe ile sosyal girişimini geliştirirsin.

Eğitim

İnsan odaklı tasarımdan etki ölçümüne sosyal girişimler için tasarlanmış eğitimlere katılırsın.

Ekosisteme Erişim

Girişim, teknoloji, tasarım ve sosyal fayda ağlarına daha kolay erişebilirsin.

Yatırımcı İlişkileri

Etki yatırımcıları ve kurumsal şirketler ile iş birliği geliştirme fırsatı yakalarsın.

Başvuru Koşulları

Ekip üyelerinin;

meseleye tutkuyla bağlı olması,
en az birinin mesele üzerinde çalışmış/çalışıyor olması ya da konunun bizzat muhatabı olması,
iş geliştirme, tasarım ticari farkındalık alanlarında yetkin olması,
(hibe alınması durumunda) projede tam zamanlı çalışması

Sosyal girişim fikrinin;

temaya uygun olması,
net bir problem tanımına ve takım üyelerinin saha deneyimlerine dayanması,
ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüşme potansiyeline sahip olması,
sosyal etki potansiyelinin yüksek olması,
uygulanabilir, hayata geçirilebilir olması

Yükümlülükler:

sürecin tüm adımlarına katılmak,
imece ekibi ve takım koçlarınca belirlenen çalışmaları gerçekleştirmek,
süreci belgelemek (belgeme araç ve yöntemleri programa dâhil olacak takımlarla paylaşılacaktır.)