ETKİNLİK

Desteklediğimiz heyecan verici projeleri İstanbul Kalkınma Diyalogları 2018’de anlattık.

IDD 2018 kapsamında katıldığımız ilk panelde, genç değişim öncülerinin sosyal girişimcilik yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda nasıl fark yarattığını konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Fikret Adaman ve Dark Matter Laboratories’den Indy Johar ile birlikte katıldığımız panelde ise, kurumlara güvenin azaldığı günümüz dünyasında bireylerin çözümün parçası olması gerektiğinin önemi vurgulandı.