BELGE

Engelsiz bir Türkiye için yolun neresindeyiz?

Türkiye’deki engelli bireylerin bilgi ve hizmete erişimleri; başka bir bireye bağımlı olmaksızın, tamamen bireysel bir şekilde belirli iki konum arası ulaşım sağlayabilmeleri; eğitimleri ve çalışma hayatına katılımları; siyasete ve siyasal ortamlara katılım oranları; ihtiyaç duyabilecekleri sağlık ve rehabilitasyona ulaşım rahatlıkları; daha eşit ve daha uygun bir hayat sürmeleri için, raporun ilk kısımlarında bahsedilen öneriler ve araştırmalar ışığında oluşturulan maliye raporu başlıkları altında, Sabancı Üniversitesi tarafından temelde yedi raporun derlenmesi ile oluşturulan verilere tek tıklamayla ulaşabilirsin.