Sorun Doğrulama

Empatikly, ilk Destek Programı çalışmasında projenin kökeninde yatan problemi ve ihtiyacı hikayesiyle birlikte detaylı bir şekilde belirledi. Projenin merkezine doğru probleme ve ihtiyaca doğru çözümü önerdiklerine emin olmayı alan ekip, çalışma sonrasında varsayımları test edebilecekleri saha araştırması yapmaya, faydalanıcı ve müşteri görüşmelerine başladı. Ekip ayrıca hem hukuk, hem de teknoloji alanında uzman görüşmeleri yapmaya başladı.