ETKİNLİK

imece sosyal inovasyonu Global Girişimcilik Kongresi’ne taşıyor.

Bugün Ashoka Türkiye ile sosyal girişim örneklerini ele almanın yanı sıra, Türkiye Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’nı inceleyeceğiz. Yarın ise “Not-Just-For-Profit-Business” paneli kapsamında iş yapış biçimlerinin temeline sosyal faydayı alan girişimler üzerine konuşacağız. Ayrıca “Creative Entrepreneurship” panelinde Türkiye’deki yaratıcı girişimcilik ekosistemini ele alacağız.