Keşfet

imece mesele sürecine “Bir Kucak Oyuncak” projesi kapsamında hapishaneye girebilecek malzeme ve içerikte, çocukların dış dünya ile bağ kurmasına yardımcı olacak bir ürün geliştirmek üzere başvurdu.