Keşfet

Ekip, Türkiye’de örgün öğrenimde zorunlu okutulan derslerdeki içeriklerin gerek kitaplardaki gerek dijital platformlardaki sunum ve anlatılış biçimlerinin öğrencilerin ilgisini çekmemesi, günlük dünyadan oldukça uzak “ders” adı altında dayatmacı bir anlayışla veriliyormuş hissi uyandırması meselesini çözümlemek üzere başvuruda bulundu.