Keşfet

Maytap ekibi başvurusunu, öğrencilerin insani değerler açısından gelişiminin ilköğretim seviyesindeyken verilen doğru ve güncel bilgi-beceri ile sağlanabileceği inancıyla yaptı. Bunun önündeki en büyük problemin ise ilgili paydaşlar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu savundu.