Etki odaklı girişimler imece usülü fonlamayla buluşuyor. Takımlar, imece ve UNDP Alternative Finance Lab iş birliği ile kitlesel fonlama kampanyalarını başlatıyor.

Maide

Birleşik Mutfaklar, Güçlü Kadınlar

Maide Mutfak; kadınların potansiyelini gerçekleştirmeleri, ekonomik ve sosyal katılımını artırmaları için mutfak ve lezzeti bir araya getiren bir gıda üretim projesidir. Projenin hedefi, kadınlara hijyen, profesyonel mutfak ve gıda girişimciliği eğitimleri vermek, yemek reçeteleri oluşturarak üretime başlayan girişimci Maide kadınlarına ise üretim alanı, satış ve lojistik desteği sağlamaktır. Maide ekibi, şu anda bu gıda üretim projesini hayata geçirebilmek için Kuştepe’de bir mutfak inşa ediyor ve mutfağın temel ihtiyaçlarını sağlayıp üretime hazırlamak için bir kitlesel fonlama kampanyası düzenliyor. Mutfağın kurulmasına sen de katkıda bulunabilirsin.

Öğrenme Tasarımları

100 Oyun 100 Okul

Öğrenme Tasarımları,  kitlesel fonlama kampanyasında hedeflerine ulaştı. Hollanda merkezli 1%Club platformu üzerinden yürüttükleri kampanya ile €9.143 fon toplayarak, 100 tane Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kiti (TEK) üretmeye başlayan ekip, bu kitleri Türkiye’nin farklı yerlerindeki 100 okula gönderecek. TEK, eşitlikçi bir yaklaşımla oluşturulmuş bilgi, aktivite ve oyunları içeren, 9-14 yaş arasındaki çocuklarda toplumsal cinsiyet algılarını sorgulatan bir kit. Kampanyaya destek olarak, çocukların toplumsal cinsiyet rolleri ile kısıtlanmadan hayal kurabilmesine katkı sağlayan herkese teşekkürler! 

Toyi

Her Nesneyi Oyuncağa Dönüştüren Kit

Çocukların etraflarını keşfetmeleri, hayal etmeleri ve üretmeleri için tasarlanan Toyi, Kickstarter’daki 30 günlük kitlesel fonlama kampanyasında hedefine ulaştı. 28 ülkeden alınan $23,778 fon sayesinde 1000 çocuğa ulaştırılacak oyun kitinde yönerge veya direktifler yok. Böylece çocuklar, nesnelere yeni kullanım şekilleri tasarlayıp, dönüştürerek tüketmeden üretme içgüdüsünü erken yaşta kazanıyorlar. Daha fazla çocuğun yaratıcılığını geliştirmesi için kampanyaya destek olan herkese teşekkürler!