Nedir?

BabyAcademy mobil uygulaması, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini iki açıdan ele almaktadır.

Çocuğun ilk 5 yaştaki bakım ve gelişimiyle ilgili görev ve sorumlulukların anne-baba arasında eşit paylaşılmasını ve böylece çocuğun gözünde doğru bir rol model oluşturmayı hedefler. Böylece kadın, tek kimliğinin anne olmadığını hatırlarken özgüveni artar; baba da sürece dahil olduğu için çocukla daha güçlü duygusal bağ kurarak aile içi sağlıklı bir denge oluşur. Toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden bakılarak özel olarak hazırlanmış uzman görüşleri ve oyunlarla çocuğun gelişimini destekleyen bir ebeveyn destek mobil uygulamasıdır. Böylece çocuğun cinsiyetinden bağımsız, tamamen onun gelişim durumu ve öğrenme ihtiyaçları temel alınarak hazırlanmış bir gelişim planı sunarak, onun gelişimini en üst seviyeye taşır. Çocukta “ben her istediğimi yapabilirim” özgüveni oluşurken, ona fırsat eşitliği sunarak kendi potansiyeline erişimini destekler. Bu proje, kısa vadede aile içi sorumluluk ve görev dağılımını dengelemek için ilk adımların atılmasını sağlayarak, uzun vadede toplumdaki cinsiyet tabanlı yaklaşımdan kaynaklanan problemleri yıkmayı hedeflemektedir.

Neden?

Günümüzde her alana yayılmış olan toplumsal cinsiyet kimliği odaklı yaklaşım ve iletişim, çocukların yetenek ve potansiyellerini sınırlıyor ve toplumda  kutuplaşmaya neden oluyor.

İlk 5 yaş, çocuğun kişilik ve yetenek temellerinin tamamlandığı en önemli dönemdir. Bu dönemde çocuğun maruz kaldığı oyuncaklar, hızlı tüketim ürünleri, reklamlar, çizgi filmler, moda ve hatta eğitim materyalleri bile eşitliksiz bir yaklaşımla çocuğun potansiyelini sadece cinsiyetiyle sınırlamaktadır. Bu araçlar; kızlara prenses ve vasıfsızlık rolünü uygun görürken, erkekler içinse daha çok zekâ, kahramanlık ve beceri gerektiren rolleri üstlenmesi gerektiği mesajını vermektedir. Dezavantajlı gruplarda bu ayrımın sonuçları daha keskin hissedilmektedir. Çünkü; aile içi görev ve sorumluluklarda ebeveynlere düşen roller çocuk için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu mobil uygulama, hem anne-babaların çocuğa temas ettikleri her an ona doğru mesaj vermelerini sağlıyor, hem de çocuğun potansiyelini cinsiyetle sınırlanmasını engelleyerek tüm çocuklara gelişim sürecinde fırsat eşitliği sunmaya destek oluyor.

Takip Et

BabyAcademy takımı ile ilgili güncel gelişmeleri internet sitesi, Facebook ve Instagram‘dan takip edebilirsin.

Projeler sayfasına dön