Takıma Dair

İki mühendislik öğrencisinin bir araya gelmesi ile oluşan Beyond Team takımı, “MariNet” isimli projesi ile atık balık ağlarını ham plastiğe dönüştürüp katma değeri yüksek ürünlere çevirmeyi amaçlıyor.

Aslı Akyol
Kimya Mühendisliği Öğrencisi

Ece Akın
Kimya Mühendisliği Öğrencisi

MariNet Projesi

Atık balık ağlarını balıkçılardan toplayıp, ham plastiğe dönüştürüp firmalar aracılığıyla katma değeri yüksek bir ürüne çevirmek, sonrasında ise ekonomiye geri kazandırıp balıkçılık sektörünün problemlerine yönelik farkındalığı artırmak.

Projeye Dair

Fikre ilham veren ihtiyaç nedir?

Türkiye, Akdeniz’e en çok atık boşaltan ülkedir ve Akdeniz’de hayvanlara takılarak zarar veren yabancı maddelerin %65’i balık ağlarıdır. Bu ağların toplanması ve geri dönüştürülmesine yönelik bir aksiyon alınmaması da hem deniz ekosistemine hem de sürdürülebilir balıkçılık sektörüne ciddi zararlar vermektedir.

Proje ile ne hedefleniyor?

Denizlerdeki makro plastik miktarını, plastik üretiminde kullanılan ham petrol gibi doğaya zararlı maddelerin tüketimini ve bunların üretimi sırasında açığa çıkan sera gazı salınımını azaltmayı; bunların yanında küçük balıkçıyı desteklerken gelecek nesiller için deniz ekosisteminin korunması ve yenilenmesi amaçlanıyor.

Projeler sayfasına dön