Geri dönüşüm kutularını türlerine göre sınıflandırarak konumlarını mobil uygulamaya entegre bir haritada gösteren, kullanıcıları puan sistemi ile elektronik atık toplamaya teşvik eden projedir.

Proje Nedir?

Bu proje kapsamında, şehirlerdeki  geri dönüşüm kutuları türlerine (elektronik, plastik, cam, ambalaj atığı, tekstil, bitkisel yağ, pil atıkları) göre sınıflandırılır. Kutuların konumları, mobil uygulamaya entegre bir haritada gösterilir. Proje puan, ödül ve bağış sistemi sayesinde insanları atıklarını ayrıştırarak, hızlıca atmasına teşvik ederken markalara da ürünlerini ve çevreci kimliklerini tanıtma fırsatı veriyor. Bilinçsizlik, çevreyi hor kullanmak, sınırsız kullanım hakkımızın olduğunu zannetmek gibi sorunları yok ederek doğru alışkanlıklar kazandırmayı amaçlıyor. Biriktir isimli projemizde geri dönüşüm noktalarını göstermek, azalan  karbon ayak izine göre puan vererek ödüllerle tüketicileri teşvik etmek, toplulukları bir araya getirip çeşitli mücadeleler başlatmak ve çöpleri fotoğraflayarak sorunlu alanları haritalandırmak istiyoruz.Projemizin çevre bilincinin bir kültür haline gelmesinde aracı  olacağına inanıyoruz.

Projenin Etkisi Nedir?

Daha yeşil bir çevrede, sağlıklı ve nitelikli yaşama sahip olarak çöpten arındırılmış bir şehirde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Vatandaşların geri dönüşüme katılımını görünür hale getirerek,  toplumu geri dönüşüme teşvik ederek, ekonomik kaybı ve karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir şehir ve topluluklar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje ile amaçlar için ortaklıklar kurarak insana yakışır iş ve ekonomik büyüme modelini geliştirmek  istiyoruz.