Nedir?

Girişimcilere gelecekteki işletmeleri için doğru danışmanlarla tanışma fırsatı veriyor. Mültecilere, kurdukları ya da kuracakları girişimlerin alanı hakkında yeterli bilgiyi sağlamak ve mültecilerin bu alanda doğru bir şekilde mentor desteği almalarını amaçlıyor. Suriyeli mülteciler için alınmış olan toplam çalışma izni sayısının yalnızca 20.900 olduğu Türkiye’de Suriyeliler tarafından 381 milyon dolardan fazla sermayeye sahip, 7000’in üzerinde işletmenin kurulmuş durumda. Mülteci sorununun sosyo-ekonomik boyutuna odaklanan platform, mülteci girişimcilerin Türkiye’deki özel sektörle buluşmasını hedefliyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Projeler sayfasına dön