FARK ET
DUYURU

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’na dahil olabilirsin.

Kurumun henüz haritada yer almıyorsa, formu doldurarak haritada yer almasını sağlayabilir, haritanın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için önerilerinizi bize iletebilirsin. Formu paylaşarak haritayı yerel ve uluslararası ağlarda yaygınlaştırabilir, duyurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirsin.

Keşfet

Ekip, Türkiye’de örgün öğrenimde zorunlu okutulan derslerdeki içeriklerin gerek kitaplardaki gerek dijital platformlardaki sunum ve anlatılış biçimlerinin öğrencilerin ilgisini çekmemesi, günlük dünyadan oldukça uzak “ders” adı altında dayatmacı bir anlayışla veriliyormuş hissi uyandırması meselesini çözümlemek üzere başvuruda bulundu.

Tanımla, Fikir Üret

Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin derse olan ilgilerinin dersleri güncel gelişmeler ve rol modellerle eşleştirerek gösterdiğimizde olumlu yönde artış gösterdiğini fark etti. Mevcut müfredatın sıkıcı ve yaşamdan kopuk olarak algılandığı, bunun da öğrencilerin motivasyonunu düşürüp derse olan ilgilerini olumsuz etkilediği içgörülerini edindi.

Prototiple, Test Et, Geliştir

Ortaöğretim müfredatındaki derslerin dünyadaki uygulamalarının paylaşılarak öğrencilerin ilgisini artırmayı; rol modeller üzerinden ileriye dönük hayallerini ve hedeflerini büyütmeyi amaçlıyor. Oluşturacakları platformun içeriğinin hazırlanması için dünyadaki Türk öğrencilerle ortak videolar çekmek ve bu öğrencilerle bir ağ oluşturmak istiyor. Ürünün içerik analizi yapılıyor.

Projeler sayfasına dön