Nedir?

Dijital ortamda hesaplanmasını sağladıkları zekatın gelir eşitsizliklerinin önüne geçme rolünden hareketle, şeffaf bir şekilde etki yaratacak projelere aktarılmasını amaçlıyor. 2018 Dünya Eşitsizlik Raporu, 1980 ve 2016 yılları arasında dünya nüfusunun en yoksul %50’sinin, küresel gelir artışındaki her bir dolardan sadece 12 sent yakaladığını, buna karşın en zengin %1’in her bir dolardan 27 sent elde ettiğini gösteriyor. Girişim, zekatın kolay hesaplanarak güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimini sağlarken finansal eşitsizliklerin neden olduğu sorunları çözmeyi hedefliyor. Dijitalleşmenin getirdiği imkanlar ile bir zekat bilinci oluşmasını amaçlayan platform, toplumun eksikliğini gördüğü güven ve hakkaniyet duygularını da karşılayabilecek çözüm fikirleriyle ilerliyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” “Yoksulluğa Son” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Projeler sayfasına dön