E-atıkların geri dönüşümünün, meslek liselerinde bir alan haline getirilip yeni bir istihdam alanının oluşmasını  hedefleyen bir girişim.

Proje Nedir?

Başlangıçta pilot olarak belirlenmiş meslek liselerinde, sonrasında da tüm meslek liselerinde açılması planlanan geri kazanım atölyelerini hedeflemektedir. Kurulacak atölyeleri MEB ortaklığı ve anlaşmayı kabul edecek firmaların desteğiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. E-atık alanında kendini geliştirmek ve bu alanda çalışmak isteyen gençlerin gönüllü olarak bu atölyeleri kullanmasıyla da sürecin gelişmesi planlanıyor. Atölyelerin kurulmasıyla bu alanda eğitim verecek insanların da sürece dahiliyeti, ayrıca başarılı gençlerin staj imkanı bulması ve mezun olduktan sonra oluşacak istihdam içerisinde yer almalarını sağlanacak. 

Projenin Etkisi Nedir?

‘Meslek liselerinde kuracağımız geri dönüşüm atölyeleri sayesinde bu alana ilgisi olan gençlerin e-atık geri kazanımı ile ilgili eğitimleri almasını ve proje geliştirmek isteyenlerin projelerini geliştirmelerini sağlayacağız. Sürdürülebilirlik noktasında e-atık geri kazanımını toplumsal bilinç haline getirerek, soruna uzun vadede yani kökünden çözüm getirmiş olacağız. Ayrıca bu süreç içerisinde yetişmiş gençlerin sektöre girmesiyle birlikte hem istihdam oluşturmuş; hem de okul sürecini teknik bilgilerin yanı sıra donatmış olacağız.”