STK’larla gönüllüleri online olarak bir araya getiren dijital gönüllülük platformudur.

Neden?

Covid dönemiyle beraber dijitalleşmenin önemi daha çok artmaya başladı. Ama sivil toplum örgütleri; dijitalleşme süreçlerine hazır olmadıkları için fiziki alanlarda yaptıkları çalışmaları, dijitale taşımakta güçlük çektiler. Bununla ilgili TÜSEV’in araştırmasına göre, Covid-19’un STK’lara olan etkisi ele alındığında %29 oranında STK’ların “tüm faaliyetlerini durdurdukları” görülmüş, ayrıca  fiziki alanda yapılan gönüllülük çalışma oranları azalmış. Covid döneminden önce de STK’lar maddi yetersizliklerden dolayı çalışmalarını tüm Türkiye’ye ulaştıramayıp bölgesel kalma sorunu yaşıyordu. Dolayısıyla gönüllüler de yalnızca bulundukları bölgelerde faaliyet gösteriyordu. Bunun sonucunda toplumsal dayanışma bölgesel kalıyor ve gönüllülük çalışmaları tüm Türkiye’ye ulaşamıyor. Ayrıca Covid19 ile birlikte toplumsal dayanışma küresel salgına yoğunlaştı ve bu yoğunlaşmanın etkisiyle insanların diğer toplumsal sorunlara karşı -eğitim, çevre gibi- farkındalıkları azaldı. Bu sorunlar gönüllülük bilincinin yeteri kadar yaygın olmadığını gösteriyor.

Nasıl?

Dijital gönüllülük platformu, gönüllülük sistemini dijitale taşıyıp sivil toplum örgütlerine fırsat eşitliği sunuyor. Ayrıca bu platform,  tüm STK’ları ve gönüllüleri bir çatı altında toplayarak ulaşılabilirliği sağlıyor. Gönüllülüğün zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırarak “dijital gönüllülük” kavramının güçlenmesini sağlıyor. Gönüllülük faaliyetlerini dijital ortamda yöneterek; dijital bildiri, online eğitim, webinar ve işbirlikleri yapılacak. Toplumsal dayanışmayı artıracak online kampanya çalışmalarını görünür kılınacak. Böylelikle gönüllülüğün sürdürülebilirliğine destek sağlanacak.

Projeler sayfasına dön